Informationsteknologier og informationsarkitektur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset i informationsteknologier og informationsarkitektur behandler for det første spørgsmål om design og udvikling af information management informationssystemer og informationsarkitektur for effektiv og sikker kommunikation og vidensdeling såvel internt i organisationen som eksternt. For det andet arbejdes der med anvendelse af avancerede teknologier i information management systemerne, så som kunstig intelligens, herunder machine learning til kategorisering af metadata, søgning og personalisering. Som grundlag for design og udvikling præsenteres desuden metoder og værktøjer til analyse og visualisering af brugeradfærd med henblik på datadreven og brugercentreret problemløsning i forhold til forskellige brugere, f.eks. borgere, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.

De pædagogiske/didaktiske principper er baseret på problemorienteret projektarbejde (PBL). Den studerende vælger et afgrænset emne, som gøres til genstand for projektarbejde med vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Informationsteknologier og informationsarkitektur herunder kunstig intelligens, machine learning og brugeradfærd
 • Relevante teorier om informationsteknologier og informationsarkitektur inden for Information Management

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Anvendelse af metoder og redskaber/værktøjer til design af informationsarkitektur og udvikling af løsningsmodeller for effektiv og sikker kommunikation og vidensdeling såvel internt i organisationen som eksternt.
 • Anvendelse af kunstig intelligens, herunder machine learning til metadata kategorisering, søgning og personalisering samt til analyser af brugeradfærd
 • at analysere og visualisere brugeradfærd med henblik på datadreven og brugercentreret problemløsning.
   

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at omsætte teorier og metoder til løsning af problemstillinger ifht. information management.
 • selvstændigt at identificere og formulere en relevant problemstilling indenfor modulets emneområde.
 • selvstændigt at opstille og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • at demonstrere evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til og med både fagfæller og ikke-specialister.

Undervisningsform

Undervisningen er case-baseret. Der arbejdes med cases fra både private og offentlige virksomheder. Der fokuseres på internationale erfaringer i forhold til danske traditioner og muligheder, bl.a. for samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser.

Kursusformen er seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Kurset munder ud i projektarbejde, som understøttes af statusseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er normeret til 10 ECTS = ca. 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationsteknologier og informationsarkitektur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Technologies and Information Architecture
ModulkodeMIM20242
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.