Modul 6 Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden modul 1, 2 og 4.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

 • Subjektive og objektive metoder til vurdering/kvantificering af smerte i klinikken og til optagelse af anamnese.
 • Brugen af kvantitativ sensorisk testning (quantitative sensory testing, QST) og spørgeskemaer som et værktøj i smerteforskningen og ligeledes i klinisk regi.
 • Implementering af smertemodeller hos forsøgspersoner som et led i udvikling/videreudvikling af metoder til diagnose og behandling af kroniske smerter.
 • Brugen af analyseværktøjer til vurdering af smertens indvirkning på kognition og affekt.
 • Differentiering mellem centrale og perifære sygdomsprocesser vha. forskellige analyseredskaber.
 • Gevinsten ved brug af humane smertemodeller hos raske forsøgspersoner, som et led i smertebehandlingen.

Færdigheder

 • Kan udføre QST målinger og subjektive målinger af smerte og relatere disse til behandlingsstrategi.
 • Kan anvende relevante værktøjer/metoder til indsamling af data i forbindelse med optagelse af sygehistorie.
 • Kan anvende praktiske analyseværktøjer til vurdering af smertens natur, mekanismer, samt dennes indvirkning på kognition og affekt.
 • Kan anvende analyseværktøjer som et led i diagnosticering af forskellige smertetilstande.

Kompetencer

 • Kan diskutere og kritisk reflektere over områder, hvor brugen af humane smertemodeller kan biddrage til forbedring af klinisk smertebehandling.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 6 Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6 Quantification, Characterization and Assessment of Pain
ModulkodeMEDSME18M3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet