Modul 5 Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (case baseret projekt)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i "Modul 3 Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

  • Smertens kompleksitet, mangfoldighed og forskellig repræsentation i forskellige smertetilstande.
  • Den tværfaglige tilgang til tilrettelæggelse og udførelse af et individualiseret behandlingsforløb.
  • Vigtigheden af identificering af differentialdiagnoser ved klassificering og tilrettelæggelse af behandling af kroniske smerter.

Færdigheder

  • Kan opstille relevant diagnoseforslag, herunder differentialdiagnoser, samt redegøre for de underliggende neurofysiologiske smertemekanismer.
  • Kan foretage en systematisk litteratursøgning og på baggrund heraf foretage en grundig litteraturgennemgang og foreslå et relevant tværfagligt behandlingsforløb for den valgte kliniske problemstilling.
  • Kan anvende forskningsmetodologiske begreber velbegrundet. 
  • Kan diskutere og forholde sig kritisk til den relevante forskningslitteratur på området.
  • Kan foretage relevante metode- og behandlingsvalg og argumentere herfor.

Kompetencer

  • Kan kritisk diskutere og vurdere validiteten af projektets anvendte metoder til et opstillet behandlingsforløb.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5 Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (case baseret projekt)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5 Assessment of clinical pain problems (Clinical Case Study)
ModulkodeMEDSME18M2_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet