Modul 4 Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på "Modul 1 Definitioner, klassifikation og udredning af smerte".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om og kan redegøre for:

 • Kropsforståelsens historie.
 • Psykobiologi inden for smerteområdet, herunder relationen mellem psykologiske mekanismer og hjernen aktivitet.
 • Smerte-relateret indlæring og motivation (herunder psykologisk modeller), affekt og kognition (herunder angst, frygt, katastrofetænkning, ”self-efficacy”, ”locus of control”), opmærksomhed og forventninger.
 • Smerter og personlighed, herunder adfærd og sekundær gevinst.
 • Kronificeringsprocessen, herunder personlighedsmæssige træk og sociale relationer, accept og mestring.
 • Kommunikation mellem patient og behandler, herunder verbal og non-verbal kommunikation.
 • Bio-psyko-social intervention og behandlingsprincipper.
 • Psykologisk behandling og rehabilitering til patienten med smerter, herunder individuel og gruppeterapi og første, anden og tredje generations kognitiv terapi. 

Færdigheder

 • Kan diskutere, hvordan affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer påvirker smerteoplevelsen. 
 • Kan vurdere teoretiske psykologisk mekanismer og modeller på smerteområdet. 
 • Kan diskutere og reflektere over udfordringer ved og betydningen af kommunikation i forbindelse med smertebehandling. 
 • Kan diskutere og reflektere over betydningen og effekten af tværfaglig smertebehandling og rehabilitering.

Kompetencer

 • Kan inddrage affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer i en helhedsvurdering af smertepatienten.
 • Kan designe et tværfagligt behandlingsforløb eller rehabiliteringsforløb, som tager højde for affektive, kognitive og personlighedsmæssige faktorer.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSmertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4 The Psychology of Pain and Multidisciplinary Treatment Principles
ModulkodeMEDSME18M2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet