Modul 1 Definitioner, klassifikation og udredning af smerte

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Har viden om og kan redegøre for:

 • Smertedefinitioner, -klassifikationer og -epidemiologi.
 • Smertens tilgrundliggende neurofysiologiske og -biologiske processer.
 • Transition fra akutte til kroniske smerter, herunder mekanismer for lokal og generel sensibilisering i nervesystemet.
 • Underliggende mekanismer for cancer-relaterede smerter
 • Socio- og samfundsøkonomiske konsekvenser af smerte.
 • Etniske, religiøse m.v. faktorers involvering i individets smerteoplevelse.
 • Organisering af den tværfaglige smerteindsats i Danmark samt egen og andre involverede faggruppers kompetencer og roller.

Færdigheder

 • Kan anlægge et bio-psyko-social perspektiv på smerte.
 • Kan vurdere smerter og ledsagende dysfunktion subjektivt og objektivt.
 • Kan diskutere og vurdere, hvordan smerteresponset kan moduleres ved forskellige tilstødende omstændigheder og sygdomstilstande. 
 • Kan diskutere behovet for smertebehandling og inddragelse af forskellige faggrupper.
 • Kan diskutere og vurdere smertens konsekvenser for individet gennem indtænkning af blandt andet etniske og religiøse forhold.

Kompetencer

 • Kan, inden for smerteområdet, identificere de klinisk relevante mekanismer, vurdere disse og relatere dem til symptombilledet.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 1 Definitioner, klassifikation og udredning af smerte
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1 Definition, Classification and Management of Pain
ModulkodeMEDSME18M1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
StudienævnStudienævn for Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet