Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

  • Forskellige teoretiske perspektiver på professionel kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
  • Kommunikationsstrategier ift. forskellige målgrupper, herunder sproglige, aldersmæssige, kulturelle, subkulturelle og religiøse udfordringer
  • Teoretiske og kliniske dimensioner af sexologiske rådgivnings- og behandlingstiltag, herunder PLISSIT- modellen
  • Klinisk-etiske problemstillinger inden for det sexologiske område
  • Forskellige former for evidensbaseret samtalebehandling (herunder individuel, par-, samlivs-, gruppe- og miljøterapi) samt deres styrker og begrænsninger ift. sexologiske problemstillinger

Færdigheder

  • Besidder kommunikationsfærdigheder ift. professionelt arbejde med klienter med sexologiske problemstillinger samt kommunikation om seksuelle problemstillinger i bredere forstand
  • Kan analysere sexologiske problemstillinger og sammen med klienten opstille realistiske behandlingsmål og -strategier
  • Kan integrere etisk refleksion i egne sexologiske behandlingsaktiviteter

Kompetencer

  • Kan i dialog med konkrete klienter identificere sexologiske problemstillinger samt henvise til eller efter faglig vurdering selv gennemføre relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling
  • Kan vurdere egne psykoterapeutiske kompetencer samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kollegaer, faggrupper og/eller instanser

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig ugeopgave
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSexological Communication, Counselling, and Psychotherapy
ModulkodeMEDSEX23M3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet