Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksualitetens lovgivningsmæssige rammer, herunder bestemmelser vedrørende seksuelt overførte infektioner, abort, seksuel lavalder, seksuelle krænkelser (fysiske, psykiske og digitale), underretnings- og tavshedspligt, patientrettigheder, personfølsomme oplysninger og behandling af transkønnede
 • Seksuel integritet, grænser og grænseoverskridelser
 • Seksualiseret vold, tortur og genital mutilation 
 • Seksuelle overgreb mod børn, unge og voksne, herunder overgreb mod særligt udsatte personer (fx udviklingshæmmede eller institutionsbeboere)  
 • Strafferetslige procedurer i forbindelse med seksuelle overgreb, herunder den professionelles rolle og pligter
 • Behandlingsstrategier i forhold til krænkede og krænkere
 • Parafile forstyrrelser, herunder pædofili, ekshibitionisme og voyeurisme
 • Transaktionel seksualitet, herunder prostitution og ”gråzoneprostitution”
 • Risikosex, herunder uønsket graviditet og seksuelt overførte infektioner inkl. hiv/aids

Færdigheder

 • Kan vurdere og reflektere over seksuelle grænser, relationer og menneskelige interaktioner under forskellige betingelser, fx ift. alder, status, køn, etnicitet og magt
 • Kan forholde sig til og håndtere problemvoldende og/eller kriminelle seksuelle afvigelser (parafile forstyrrelser)

Kompetencer

 • Kan diskutere juridisk-etiske aspekter af konkrete sexologiske problemstillinger
 • Kan agere i forhold til seksuelle problemstillinger vedrørende krænkere og ofre for seksuelle grænseoverskridelser samt vurdere evt. skader og behandlingsbehov

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualitetens grænser, risici og juridiske rammer
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Boundaries, Risks, and Legal Framework of Sexuality
ModulkodeMEDSEX23M3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet