Akademisk analyse af en sexologisk problemstilling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Videnskabsteori og forskningsmetodologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan med udgangspunkt i en konkret problemstilling beskrive og kritisk reflektere over anvendelsen af et tværvidenskabeligt og/eller bio-psyko-socialt perspektiv
 • Kan demonstrere indgående forståelse af sexologisk viden ift. den valgte problemstilling og er i stand til at inddrage relevante teoretiske og/eller kliniske perspektiver i arbejdet med løsningsforslag
 • Kan beskrive og kritisk reflektere over projektets filosofisk-videnskabsteoretiske grundlag

Færdigheder

 • Kan identificere og argumentere for relevansen af en konkret sexologisk problemstilling
 • Kan planlægge, gennemføre og dokumentere en relevant akademisk litteratursøgning afstemt med projektets problemstilling
 • Kan anlægge en relevant faglig tilgang til belysning af den valgte problemstilling, udvælge relevante teorier, begreber og empirisk materiale samt argumentere herfor
 • Kan anvende basale kvantitative og kvalitative begreber, teorier og metoder

Kompetencer

 • Kan gennemføre og formidle analyse af en konkret sexologisk problemstilling samt argumentere for valg af anvendt metodologi
 • Kan opsøge og vurdere anvendeligheden af den tilgængelige litteratur set i forhold til den valgte teoretiske og empiriske tilgang
 • Kan kritisk reflektere over projektarbejdets resultater, begrænsninger og kliniske implikationer
 • Kan indgå i og reflektere over tværfagligt samarbejde

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk analyse af en sexologisk problemstilling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektopgave
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of a Sexological Question
ModulkodeMEDSEX23M2_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet