Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen sexologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksuelle gener/problemer, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder disses klassifikation, udbredelse, årsagsforhold og behandling
 • Sexologisk anamneseoptagelse, udredning, diagnosticering og behandling, herunder seksuelle hjælpemidler
 • Grupper, subkulturer og adfærdsformer med særlige sexologiske behov
 • Sexologiske aspekter af psykiske og somatiske sygdomme samt handicaps
 • Sammenhænge mellem livsstil og seksuel dysfunktion
 • Tværfaglige samarbejds- og henvisningsmuligheder

Færdigheder

 • Kan klassificere sexologiske problemstillinger i henhold til gældende fagterminologi og sammen med klienten opstille realistiske behandlingsmål og -strategier
 • Kan optage en relevant sexologisk anamnese, identificere og udrede sexologiske problemstillinger samt efter faglig vurdering gennemføre eller henvise til relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling
 • Kan målrette den sexologiske indsats til grupper med særlige behov
 • Kan diskutere positive og negative sammenhænge mellem livsstil og seksualitet
 • Kan vurdere relevansen af konkrete somatiske og farmakologiske behandlingsmuligheder

Kompetencer

 • Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- og behandlingstiltag
 • Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, udredning, diagnosticering og behandling samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSexual Dysfunctions and Treatment Strategies
ModulkodeMEDSEX23M2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet