Seksualiteter, kultur og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksualitetens udtryk, herunder seksuel diversitet og sexologiske normalitets- og afvigelsesbegreber
 • Basal seksuel epidemiologi
 • Ikke-heteroseksuelle orienteringer og ikke-ciskønnede kønsidentiteter (LGBT+)
 • Det bio-psyko-sociale perspektiv på hhv. individ- og samfundsplan
 • Intimitet, relationer, præferencer og samlivsformer
 • Personlighed, identitet og sociale roller i relation til seksualitet
 • Køn, kønsroller og kønsvariationer
 • Historiske, kulturelle, sociale, moralske og politiske perspektiver på seksuel adfærd og diversitet
 • Pornografi samt digitale og samfundsmæssige seksualiseringstendenser
 • Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder nationalt og globalt
 • Folkeoplysning, sundhedsfremme, forebyggelse og didaktik ift. seksualitet og sexologiske problemstillinger

Færdigheder

 • Kan anvende den bio-psyko-sociale model i forståelsen og analysen af sexologiske problemstillinger i såvel individ- som samfundsperspektiv
 • Kan tilrettelægge formidling om faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for det sexologiske område samt varetage konkrete oplysningsopgaver
 • Kan anlægge et rettighedsperspektiv på seksuelle og reproduktive spørgsmål

Kompetencer

 • Kan reflektere over individuelle og samfundsmæssige seksuelle problemstillinger (herunder egen professionsudøvelse) i et historisk, politisk og kulturelt perspektiv
 • Kan reflektere kritisk over tiltag og strategier inden for det sexologiske fagområde, særligt ift. folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualiteter, kultur og samfund
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSexualities, Culture, and Society
ModulkodeMEDSEX23M1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet