Almen sexologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

  • Seksualitet som bio-psyko-socialt fænomen
  • Sexologiens historie, organisation og centrale paradigmer
  • Seksualitetens udvikling og funktioner gennem forskellige livsfaser
  • Anatomiske, fysiologiske og genetiske forhold af betydning for udviklingen og funktionen af køn, reproduktion og seksualitet
  • Sammenhængen mellem livsstil, sundhed og seksualitet

Færdigheder

  • Kan redegøre for seksualiteten som et bio-psyko-socialt fænomen, herunder diskutere dens mangfoldige dimensioner og funktioner
  • Kan sætte seksualiteten ind i et kulturelt og historisk perspektiv, herunder redegøre for sexologiske milepæle, nøglestudier og pionerer
  • Kan relatere den erhvervede viden til egen professionsudøvelse

Kompetencer

  • Kan anlægge en kritisk helhedsbetragtning i forhold til seksuelle fænomener

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen sexologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Skriftlig ugeopgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Sexology
ModulkodeMEDSEX23M1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet