Modul 8 Masterprojekt: Videnskabelig analyse af sexologisk problemstilling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Alle øvrige moduler og projekter på uddannelsen

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan gøre rede for baggrunden for den valgte problemstilling og argumentere for dens sexologiske relevans
 • Demonstrerer dybtgående forståelse for relevant sexologisk viden inden for et udvalgt område samt af specifikke sexologiske begreber, teorier, metoder og færdigheder i relation hertil

Færdigheder

 • Kan applicere tidligere modulers begreber, teorier, metoder og færdigheder på en konkret videnskabelig problemstilling
 • Kan identificere og dokumentere en videnskabelig problemstilling inden for det valgte problemområde samt diskutere eventuelle forskningsetiske aspekter af denne
 • Kan analysere det valgte teoretiske eller empiriske materiale med inddragelse af relevant litteratur, teori og metode
 • Kan formidle, diskutere og perspektivere masterprojektets resultater i form af en sprogligt stringent rapport eller et udkast til en videnskabelig artikel

Kompetencer

 • Har kompetence til kritisk vurdering af forskellige typer forskningsbaseret viden
 • Kan styre en projekt- og undersøgelsesproces, som er kompleks og uforudsigelig og kan nødvendiggøre alternative løsningsmodeller
 • Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en videnskabelig analyse med efterfølgende vidensformidling
 • Kan selvstændigt og på et flervidenskabeligt grundlag bidrage til udvikling af teori og/eller praksis inden for det sexologiske område, herunder udvikle nye tiltag og strategier
 • Kan tage ansvar for egen læring og faglige udvikling, herunder arbejde problembaseret og modtage og give konstruktiv kritik

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8 Master Thesis: Scientific analysis of sexological problem
ModulkodeMEDSEX16M4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet