Modul 7 Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Seksuelle dysfunktioner og behandlingsmuligheder

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

  • Forskellige teoretiske perspektiver på professionel kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
  • Kommunikationsstrategier ift. forskellige målgrupper, herunder sproglige, aldersmæssige, kulturelle, subkulturelle og religiøse udfordringer
  • Teoretiske og kliniske dimensioner af sexologiske rådgivnings- og behandlingstiltag, herunder PLISSIT- modellen
  • Klinisk-etiske problemstillinger inden for det sexologiske område
  • Forskellige former for evidensbaseret samtalebehandling (herunder individuel, par-, samlivs-, gruppe- og miljøterapi) og deres anvendelse, styrker og begrænsninger ift. sexologiske problemstillinger

Færdigheder

  • Besidder kommunikationsfærdigheder ift. professionelt arbejde med klienter med sexologiske problemstillinger samt kommunikation om seksuelle problemstillinger i bredere forstand
  • Kan analysere sexologiske problemstillinger og sammen med klienten opstille behandlingsmål og -strategier
  • Kan integrere etisk refleksion i egne sexologiske behandlingsaktiviteter

Kompetencer

  • Kan i dialog med konkrete klienter identificere sexologiske problemstillinger samt henvise til eller selv gennemføre relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling
  • Kan vurdere egne psykoterapeutiske kompetencer samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kollegaer, faggrupper og/eller instanser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig ugeopgave.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7 Sexological Communication, Counseling, and Psychotherapy
ModulkodeMEDSEX16M3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet