Modul 6 Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksualitetens lovgivningsmæssige rammer, herunder bestemmelser vedrørende sexsygdomme, abort, seksuel lavalder, familiedannelse, seksuelle krænkelser, underretnings- og tavshedspligt, patientrettigheder, personfølsomme oplysninger og behandling af transkønnede
 • Seksuel integritet, grænser og grænseoverskridelser
 • Seksualiseret vold, tortur og genital mutilation 
 • Seksuelle overgreb mod børn, unge og voksne, herunder overgreb mod særligt udsatte personer (fx udviklingshæmmede eller institutionsbeboere)  
 • Strafferetslige procedurer i forbindelse med seksuelle overgreb, herunder den professionelles rolle og pligter
 • Behandlingsstrategier i forhold til krænkede og krænkere
 • Seksuelle afvigelser, herunder pædofili, ekshibitionisme og voyeurisme
 • Transaktionel seksualitet, herunder prostitution og ”gråzoneprostitution”
 • Risikosex, herunder uønsket graviditet, sexsygdomme og hiv/aids
 • Centrale etiske begreber og positioner ift. seksualitet

Færdigheder

 • Kan vurdere og reflektere over seksuelle grænser, relationer og medmenneskelig dynamik under forskellige betingelser, fx ift. alder, status, køn, etnicitet og magt
 • Kan redegøre for etisk-juridiske grundspørgsmål ift. sexologisk virksomhed
 • Kan forholde sig til og håndtere problemvoldende og/eller kriminelle seksuelle afvigelser

Kompetencer

 • Kan diskutere juridisk-etiske aspekter af konkrete sexologiske problemstillinger
 • Kan agere i forhold til seksuelle problemstillinger vedrørende krænkere og ofre for seksuelle grænseoverskridelser samt vurdere evt. skader og behandlingsbehov

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualitetens grænser, risici og juridiske rammer
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6 The Borders, Risks, and Legal Framework of Sexuality
ModulkodeMEDSEX16M3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet