Modul 4 Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksuelle gener, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder disses klassifikation, udbredelse, årsagsforhold og behandling
 • Sexologisk anamneseoptagelse, udredning, diagnosticering og behandling, herunder seksuelle hjælpemidler
 • Grupper, subkulturer og adfærdsformer med særlige sexologiske behov
 • Sexologiske aspekter af psykiske og somatiske sygdomme, handicaps og særlige tilstande 
 • Sammenhænge mellem livsstil og seksuel dysfunktion
 • Tværfaglige samarbejds- og henvisningsmuligheder

Færdigheder

 • Kan klassificere sexologiske problemstillinger i henhold til gældende fagterminologi og sammen med klienten opstille behandlingsmål og -strategier
 • Kan optage en sexologisk anamnese, identificere og udrede sexologiske problemstillinger samt gennemføre eller henvise til relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling
 • Kan målrette den sexologiske indsats til grupper med særlige behov
 • Kan diskutere positive og negative sammenhænge mellem livsstil og seksualitet
 • Kan vurdere relevansen af konkrete somatiske og farmakologiske behandlingsmuligheder

Kompetencer

 • Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- og behandlingstiltag
 • Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, udredning, diagnosticering og behandling samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModul 4 Sexual Dysfunctions and Treatment Strategies
ModulkodeMEDSEX16M2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet