Modul 3 Videnskabsteori og forskningsmetodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

  • Centrale natur-, samfunds- og humanvidenskabelige forskningsmetoder ift. det sexologiske felt, herunder grundlæggende videnskabelige designs samt dataindsamlings- og analysemetoder
  • Centrale forskningsmetodologiske begreber inden for natur-, samfunds- og humanvidenskab samt grundlæggende statistiske begreber og analyser
  • Centrale forskningsetiske regler, instanser, begreber og problemstillinger
  • Principper for opbygning af forskellige typer af videnskabelige artikler og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur
  • Videnskabelige formidlingsformer og -fora

Færdigheder

  • Kan diskutere og kritisk reflektere over sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og valget af forskningsdesign og metoder
  • Kan diskutere sexologisk teori og praksis i et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv
  • Kan formidle sexologiske forskningsresultater og vurdere deres lødighed og relevans i relation til både individuelle og samfundsmæssige problemstillinger
  • Kan beskrive etiske aspekter af konkrete sexologiske forskningsstudier

Kompetencer

  • Kan gennemføre og dokumentere systematisk litteratursøgning og kritisk vurdere forskningsbaseret litteratur på højeste internationale niveau inden for forskellige fagtraditioner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3 Scientific Theory and Research Methodology
ModulkodeMEDSEX16M1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet