Modul 2 Seksualiteter, kultur og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksualitetens udtryk, herunder seksuel diversitet og seksuelle normalitets- og afvigelsesbegreber
 • Basal seksuel epidemiologi
 • Alternative seksualiteter og seksualkulturer, herunder LGBT 
 • Det bio-psyko-sociale perspektiv på hhv. individ- og samfundsplan
 • Intimitet, relationer, præferencer og samlivsformer
 • Personlighed, identitet og sociale roller i relation til seksualitet
 • Køn, kønsroller og kønsvariationer
 • Historiske, kulturelle, sociale og politiske perspektiver på seksuel adfærd og diversitet
 • Pornografi og seksualiseringstendenser 
 • Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder nationalt og globalt
 • Folkeoplysning, sundhedsfremme, forebyggelse og didaktik ift. seksualitet og sexologiske problemstillinger

Færdigheder

 • Kan anvende den bio-psyko-sociale model i forståelsen og analysen af sexologiske problemstillinger i såvel individ- som samfundsperspektiv
 • Kan tilrettelægge formidling om faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for det sexologiske område samt varetage konkrete oplysningsopgaver
 • Kan anlægge et rettighedsperspektiv på seksuelle og reproduktive spørgsmål

Kompetencer

 • Kan reflektere over individuelle og samfundsmæssige sexologiske problemstillinger (herunder egen professionsudøvelse) i et historisk, politisk og kulturelt perspektiv
 • Kan reflektere kritisk over tiltag og strategier inden for det sexologiske fagområde, særligt ift. folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualiteter, kultur og samfund
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelModul 2 Sexualities, Culture, and Society
ModulkodeMEDSEX16M1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i sexologi
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet