Kontrol af lægemiddelbehandling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1.-4. semester og deltaget i 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af en gennemgang af patofysiologien af hjerte, lunger og nyrer samt lægemiddelbehandlingen heraf, som baggrund for komplekse lægemiddelbehandlinger med mulige interaktioner. 

For at forstå den patientnære kontrol af lægemiddelbehandlingen gennemgås principperne for medicingennemgang og de analoge såvel som digitale redskaber, der bruges hertil. Der gennemgås også lokal og national kontrol i forhold til indberetning og monitorering af bivirkninger.          

Alt dette gør de studerende i stand til at kunne forstå praktiske udfordringer ved lægemiddelbehandling og kunne indgå i dialog med patienter, læger, myndigheder og medicinalindustrien om disse.  

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, studiesale, øvelser og en workshop, der giver basis for, at den studerende selv kan analysere lægemiddelrelevante problemstillinger. 

 

Læringsmål

Viden

 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hyppigt forekommende hjerte-karsygdomme 
 • Forklare de elektrofysiologiske principper bag optagelsen af et EKG 
 • Forklare farmakologisk behandling af hypertension 
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved astma, KOL og udvalgte eksempler på andre lungesygdomme 
 • Redegøre for brugen af lægemidler til bronkodilatation  
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på nyresygdomme 
 • Forklare virkningen af diuretika 
 • Forklare nyrens rolle i elimination af lægemidler og toxiner 
 • Beskrive forskellige lægemiddelformuleringer, relevante hjælpestoffer og deres anvendelse 
 • Redegøre for lægemiddelinteraktioner 
 • Forstå principperne for seponering 
 • Redegøre for forskellene mellem type A og type B bivirkninger 
 • Beskrive principperne for indberetning og monitorering af bivirkninger  
 • Beskrive problematikker omkring patientsikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse 
 • Kunne give eksempler på medicinalindustriens arbejde med lægemiddelsikkerhed 

Færdigheder

Medicinsk ekspert 

 • Analysere og fortolke EKG med henblik på at kunne opdage når medicinering giver rytmeforstyrrelser 
 • Forklare symptomer på almindelige hjertesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold 
 • Forklare symptomer på almindelige lungesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold 
 • Forklare symptomer på almindelige nyresygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold 
 • Anvende ProMedicin 
 • Finde og hente relevant information i produktresumeer, behandlings- og medicinrådsvejledninger samt rapporter 
 • Anvende nationale værktøjer til medicingennemgang 
 • Anvende nationale og internationale interaktionsdatabaser 
 • Optage en medicinanamnese 
 • Udføre medicingennemgang 

Kommunikator

 • Indgå i dialog med patienter, læger, myndigheder og medicinalindustrien om lægemiddelbehandling 

Kompetencer

Medicinsk ekspert 

 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag blodtryksregulering, både i normalfysiologiske tilstande og ved hypo- og hypertensive tilstande 
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag opretholdelsen af syre-base-balancen, både i normalfysiologiske tilstande og ved respiratoriske og metaboliske afvigelser 
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag hæmodynamisk chock og behandlingen heraf 

 

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i forelæsninger, workshop, studiesale og øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt workshop i medicingennemgang

Prøver

Prøvens navnKontrol af lægemiddelbehandling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse  

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet  

Fakta om modulet

Engelsk titelControl of Pharmaceutical Treatment
ModulkodeMEDMS24B6_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse