Medicinsk statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give de studerende grundliggende færdigheder i håndtering, visualisering og analysering af data med udgangspunkt i kliniske problemstillinger, herunder klinisk beslutningstagen. Undervisningsformen starter med hands-on-lektioner og opgaver med udgangspunkt i virkelige cases med tilhørende datakilder. I sidste del af kurset arbejder de studerende med at løse mere komplekse problemstillinger indenfor medicinske statistiske projekter. I denne periode af kurset vil der blive afholdt en fælles workshop med udgangspunkt i de enkelte projekter og evaluering af disse. 

Læringsmål

Viden

Akademiker/forsker og underviser

 • Udvise forståelse for usikkerheds- og sandsynlighedsbegrebet samt grundliggende begreber indenfor biostatistik
 • Udvise kendskab til de grundliggende overordnede studietyper samt at skelne mellem forklarende, eksplorative og prædiktive studier
 • Redegøre for forskellige typer af tilfældig og ikke tilfældig variation
 • Udvise forståelse for statistiske værktøjers begrænsninger og muligheder
 • Forstå statistiske problemstillinger, der er centrale for medicin med industriel specialisering og forstå, hvordan de biostatistiske værktøjer kan appliceres på disse problemstillinger

Færdigheder

Akademiker/Forsker ogUnderviser  

 • Være i stand til at læse og forstå programdokumentation
 • Være i stand til at bruge og vælge hensigtsmæssige visualiseringsværktøjer til analysering af sundhedsrelevante data
 • Være i stand til at identificere og rammesætte statistiske videnskabelige problemstillinger, der er centrale for medicin med industriel specialisering samt at bruge biostatistiske metoder til at adressere problemet
 • Være i stand til at manipulere, visualisere og analysere relevante data, herunder store komplekse data
 • Forklare komplekse statistiske data i en medicinsk kontekst ved brug af relevant litteratur og tilgængelige opslagsdatabaser
 • Være i stand til at imødekomme projektgruppedeltageres forskelligartede baggrund og viden i forhold til projektet

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser  

 • Være i stand til at gøre sundhedsfaglige problemstillinger målbare, og applicere passende biostatiske metoder
 • Være i stand til at belyse sundhedsfaglige problemstillinger fra flere sider, samt at koble usikkerhed og klinisk vigtighed. 
 • Være i stand til at omsætte data til klinisk beslutningstagen
 • Være i stand til kritisk at evaluere biostatistiske problemstillinger i en bred vifte af andre kontekster samt at indgå i videnskabelige diskussioner herom

Undervisningsform

Lektioner, individuelle problembaserede opgaver og gruppearbejde 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnMedicinsk statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse  

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet  

Fakta om modulet

Engelsk titelMedical Statistics
ModulkodeMEDMS24B5_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse