Videregående molekylærbiologi og genetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet gennemgås de vigtigste molekyler (DNA, RNA, proteiner), molekylærbiologiske processer (transkription, translation, replikation osv.) og subcellulær opbygning af de humane celler. Derudover arbej-des der med Gregor Mendels genetiske principper, human genetik, eksempler på genetiske sygdomme, tolkning på familiediagrammer m.h.t. typer af mutationer og nedarvningsmønstre.

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for molekylærbiologiens dogmer og processer i forbindelse med DNA-, RNA- og proteinsyntese  
 • Redegøre for, hvorledes strukturen af DNA og RNA har indflydelse på biologiske processer  
 • Redegøre for kromatins struktur og funktion  
 • Redegøre for regulering af genekspression  
 • Beskrive DNA reparationsmekanismer, forskellige typer mutationer og genetiske polymorfismer og diagnostik heraf  
 • Beskrive ikke-mendelsk nedarvning og multifaktorielle nedarvningsmønstre  
 • Redegøre for de hyppigste genetiske sygdomme mht. type af mutation, patofysiologi, præ- og postnataldiagnostik, screening og behandling  
 • Redegøre for imprinting og dens konsekvenser for nedarvning og risiko for sygdomsudvikling 

 

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Udvælge diagnostiske metoder til undersøgelse af genetiske fejl, inkl. tolkning af de digitale resultater  
 • Optegne og fortolke forskellige nedarvningsmønstre  
 • Anvende digitale værktøjer til undersøgelse af genstruktur 
 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til preimplantations og prenatal diagnostik 

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig  

 • Vurdere forskellige mutationers betydning for sygdomsudvikling

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i forelæsninger, case og laboratorieøvelser 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnVideregående molekylærbiologi og genetik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse 

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Molecular Biology and Genetics
ModulkodeMEDMS24B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse