Basal medicinalkemi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer atomers struktur og opbygning, kemiske bindinger, molekylorbitaler og energitilstand samt molekylære interaktioner. I kurset indgår introduktion til tilstandsfunktioner herunder enthalpi og entropi, ligevægtskonstant, redox ligevægte, syre-base ligevægte, pH og pKa begrebet samt kemiske stoffers opløselighed. Kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi, herunder kemien for forskellige funktionelle grupper, IUPAC-nomenklatur og fysiske egenskaber.  

Pædagogisk omfatter kurset forelæsninger, workshops med opgaveregning og løsning af teoretiske øvelser med henblik på at inddrage grundlæggende kemi og organisk kemi i beskrivelse og løsning af simple problemstillinger med fokus på det medicinalkemiske fagområde 

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for grundlæggende kemiske og fysisk-kemiske principper for reaktioner og ligevægte  
 • Redegøre for atomers struktur og opbygning samt kemiske bindinger og intermolekylære kræfter 
 • Redegøre for relevante biomolekyler og medicinske stoffer 
 • Redegøre for kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi 
 • Redegøre for funktionelle grupper, nomenklatur og fysiske egenskaber 

 

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Afstemme kemiske reaktionsligninger 
 • Beregne enthalpi, entropi og Gibbs energi for kemiske reaktioner 
 • Beregne pH og redox-potentiale for relevante ligevægte 
 • Beregne pH af en given opløsning 

Kompetencer

Medicinsk ekspert/lægefaglig  

 • Inddrage grundlæggende anvendelse af kemi og organisk kemi i beskrivelse og løsning af simple problemstillinger med fokus på det medicinalkemiske fagområde 

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i forelæsninger, workshops, opgaveregning og løsning af farmakologiske problemstillinger

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnBasal medicinalkemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse 

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Medicinal Chemistry
ModulkodeMEDMS24B2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse