Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Leder/administrator/organisator

 • Redegøre for biomarkører i prækliniske faser og translation til humanforsøg
 • Redegøre for relevante modeller, systemer og værktøjer, herunder databaser, omhandlende effektivitet, sikkerhed og interaktioner i prækliniske forsøg, både in-vivo og in-vitro
 • Redegøre for nationale og internationale myndigheder i forhold til medicingodkendelse og -udvikling, samt kende til digitale platforme med opdaterede retningslinjer
 • Redegøre for basal viden om økonomisk teori vedrørende regulering af medicinområdet, herunder basale koncepter, værktøjer og modeller i marketing og mikroøkonomi med relevans for medicinalindustrien
 • Forklare styring af udgifter til medicin i Danmark
 • Redegøre for metoder angående økonomisk evaluering og ansøgninger om ny medicin i Danmark
 • Forstå særlige karaktertræk i den farmaceutiske industri, herunder patentbeskyttelse og markedsregulering

Professionel

 • Forklare etiske aspekter i dyreforsøg i forhold til sikkerhed og effektivitet af nye typer medicin
 • Forklare ansøgningsprocesser i Danmark for ny medicin for hhv. hospitalsmarkedet og markedet for receptpligtig medicin

Færdigheder

Leder/administrator/organisator

 • Analysere risici og udfordringer i præklinisk udvikling

Professionel

 • Analysere etiske problemstillinger i prækliniske forsøg i forhold til dyreforsøg og alternative modeller

Kompetencer

Leder/administrator/organisator

 • Kombinere viden og færdigheder i humanbiologi/medicin med den farmaceutiske industris behov og udfordringer i forhold til medicinudvikling og marketing

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnFarmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPreclinical Evaluation and Economic Aspects of Drug Development
ModulkodeMEDMS22B5_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet