Nervesystemet og bevægeapparatet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Beskrive centralnervesystemets og det perifere nervesystems embryologi, histologi og anatomi
 • Redegøre for det perifere nervesystems funktionelle integration med centralnervesystemet
 • Redegøre for nervesystemets fysiologi, herunder den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning
 • Identificere centrale neurotransmittere, beskrive deres syntese og virkning på respektive receptorer
 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi
 • Redegøre for typer og virkning af farmaka på det autonome nervesystem
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryonale udvikling og fysiologi af hjernenerverne, herunder sanseapparatet
 • Redegøre for kraniets og rygsøjlens anatomi
 • Redegøre for embryologi, histologi og anatomi af brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af skeletmuskulatur, knogler og led, herunder mekanismerne ved muskelkontraktion

Kommunikator

 • Redegøre for kropssprogets betydning for kommunikation
 • Forklare de typiske udfordringer ved kommunikation via 3. person
 • Angive strategier til hensigtsmæssig håndtering af kommunikation via 3. person

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Identificere udvalgte organer på billeddannende modaliteter
 • Anvende digitale platforme til at beskrive histologi og anatomi af centralnervesystemet, det perifere nervesystem, brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare, hvorledes de mest almindelige medfødte defekter i centralnervesystemet kan opstå, med udgangspunkt i viden om nervesystemets embryologiske udvikling
 • Fortolke konsekvenserne af læsioner i de forskellige områder af centralnervesystemet
 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse inkl. undersøgelse af væsentlige reflekser og kranienerver

Kommunikator

 • Reflektere over eget og patientens kropssprog i forbindelse med anamneseoptagelse og undersøgelse af patient
 • Identificere elementer fra en udvalgt model for læge-patient-kommunikation i en konkret situation og foreslå begrundede alternativer til lægens ageren

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous and Musculoskeletal System
ModulkodeMEDMS22B3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet