Folkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin i et industrielt perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Kende til folkesundhedsvidenskabens bidrag til belysning af udvalgte medicinske problemstillinger
 • Redegøre for, hvilken betydning behandling af en konkret problemstilling kan have for folkesundhed
 • Forstå, hvordan behandling af en konkret problemstilling kan have betydning for individers liv og helse
 • Redegøre for begrebet evidensbaseret behandling knyttet til en konkret folkesundhedsvidenskabelig problemstilling
 • Redegøre for metoder til søgning af litteratur omkring den konkrete folkesundhedsvidenskabelige problemstilling
 • Redegøre for rationalet bag evidensbaseret medicin
 • Redegøre for begreber af betydning for bedømmelse af evidens
 • Redegøre for epidemiologiske begreber knyttet til beskrivelse af helbredsmæssige forhold og til analyse af sygdomsårsager, herunder forstå begreberne tilfældig og systematisk variation
 • Redegøre for epidemiologien for udvalgte problemstillinger med eksplicit anvendelse af epidemiologiske begreber og mål

Sundhedsfremmer

 • Redegøre for metoder til søgning og vurdering af litteratur i databaser i forhold til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling
 • Redegøre for implementering af evidensbaseret behandling gennem retningslinjer
 • Redegøre for betydningen af udvalgte risikofaktorer for helbred og forekomst af sygdom
 • Redegøre for, i hvilken grad sundhedsvæsenets uens håndtering af patientgrupper kan have betydning for håndteringen af patienter med den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling

Akademiker/forsker og underviser

 • Forklare udvalgte statistiske begreber
 • Redegøre for principperne for kvalitativ og kvantitativ forskning og deres rationaler
 • Redegøre for metoder til søgning og vurdering af litteratur i databaser i forhold til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling
 • Forklare baggrunden for evidensbaseret behandling knyttet til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling

Færdigheder

Sundhedsfremmer

 • Inden for et overordnet folkesundhedsrelateret tema, identificere og argumentere for en specifik problemstilling
 • Analysere den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling med henblik på muligheder for implementering af den nyeste behandling
 • Reflektere over lægemiddelindustriens eller samfundets rolle i den udvalgte sundhedsrelaterede problemstilling

Akademiker/forsker og underviser

 • Identificere evidensbaserede behandlingsformer
 • Redegøre for metoder til søgning og vurdering af litteratur i databaser i forhold til den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling
 • Anvende referencer og digitalt referencehåndteringssystem i overensstemmelse med videnskabelig praksis
 • Formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk med brug af relevante computerprogrammer og mundtligt
 • Redegøre for og systematisk vurdere design og resultater af videnskabelige artikler, der er centrale for projektet

Undervisningsform

Projekt og understøttende forelæsninger (understøttende undervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1,5 ECTS)

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFolkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin i et industrielt perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Health, Epidemiology and Evidence-Based Medicine with an Industrial Perspective
ModulkodeMEDMS22B2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet