Videregående biokemi og genetik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i modul 1.1 og 3.3

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for molekylærbiologiens dogmer og processer i forbindelse med DNA, RNA og protein syntese
 • Forstå hvorledes strukturen af DNA og RNA har indflydelse på biologiske processer 
 • Redegøre for katalytiske strategier og enzymregulering
 • Redegøre for kromatin struktur og funktion.
 • Redegøre for regulering af genekspression genetisk og epigenetisk.
 • Have viden om DNA repairmekanismer, forskellige typer mutationer og genetiske polymorfismer og diagnostik heraf. 
 • Forstå ikke-mendelsk nedarvning og multifaktorielle nedarvningsmønstre.
 • Kunne redegøre for de hyppigste genetiske sygdomme mht. type af mutation, patofysiologi, præ- og postnataldiagnostik, screening og behandling.
 • Forklare imprinting og dens konsekvenser for nedarvning og risiko for sygdomsudvikling.

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Foreslå diagnostiske metoder til undersøgelse af genetiske fejl.
 • Skal kunne diagnosticere DNA-mutationer på baggrund af udvalgt materiale.
 • Vurdere forskellige mutationers betydning for sygdomsudvikling.
 • Optegne og fortolke forskellige nedarvningsmønstre 

Akademiker/forsker og underviser

 • Anvende metoder til oprensning, visualisering og undersøgelse af DNA, RNA og proteiner

Professionel

 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til preimplantations og prenatal diagnostik 

Undervisningsform

Problem-baseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af obligatoriske elementer.

Prøver

Prøvens navnVideregående biokemi og genetik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Biochemistry and Genetics
ModulkodeMEDMS17B4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin med industriel specialisering
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet