Psykiatri

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kende til symptomer og tegn, diagnostisk klassifikation, årsagsforhold, epidemiologi og forskellige former for behandling ved psykiske lidelser
 • Kende til komorbiditet ved psykiske lidelser hos børn, unge og voksne, herunder betydningen af somatisk komorbiditet
 • Redegøre for tilstande, hvor akut psykiatrisk behandling - herunder akut indlæggelse, er indiceret
 • Redegøre for behandling af psykiatriske lidelser hos børn, unge og voksne
 • Redegøre for psykofarmakas virkninger og bivirkninger
 • Redegøre for bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling af både somatisk og psykiatrisk tilstand

Færdigheder

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende psykiatrisk/børne- og ungdomspsykiatrisk anamnese og beskrivelse af det observerede
 • Beherske elementerne i den kliniske vurdering af den psykiatriske patient under hensyntagen til forekomst af psykopatologi
 • Udarbejde en udrednings- og behandlingsplan
 • Foretage differentialdiagnostiske overvejelser og opstille diagnoseforslag
 • Sammenfatte en patients sygehistorie og fremlægge denne på konference
 • Kommunikere tiltag og behandling til patient og pårørende

Kompetencer

 • Stille en tentativ diagnose på baggrund af anamnese, interview, klinisk observation mm - herunder opstille forslag til videre udredning og eventuel viderehenvisning samt opstille og diskutere behandlingsforslag vedrørende den psykiatriske lidelse

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnPsykiatri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychiatry
ModulkodeMEDMN24K4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet