Neurologi og neurokirurgi

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at alle eksamener på 1. og 2. semester er bestået og alle kliniske ophold er godkendte

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Forklare de patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme

Færdigheder

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende neurologisk/neurokirurgisk anamneseoptagelse
 • Beherske den klinisk-neurologiske undersøgelse
 • Identificere livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Anvende viden om basale fag som neuroanatomi og neurofysiologi i kliniske problemstillinger
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at kunne relatere disse fokaldiagnostisk til strukturer i nervesystemet
 • Have kendskab til epidemiologi for, diagnostik af og behandlingsmuligheder af de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Angive de vigtigste neurologiske og neurokirurgiske relevante diagnostiske metoder inden for klinisk neurofysiologi, neuroradiologi, neuropatologi og laboratoriediagnostik
 • Give en korrekt initial behandling af livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Give et begrundet diagnoseforslag og forslag til yderligere udredning samt være bekendt med eksisterende behandlingsmuligheder
 • Anvende viden om neurofarmakologi i kliniske problemstillinger
 • Redegøre for de neurofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Angive principperne for fremlæggelse af neurologiske/neurokirurgiske og kliniske problemstillinger ved konference

Kompetencer

 • Anvende kundskaber og færdigheder i relation til diagnostik og behandling af de væsentligste neurologiske og neurokirurgiske sygdomme samt at relatere de basale neuroanatomiske, biokemiske, fysiologiske og farmakologiske færdigheder til de kliniske neurofag

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendelse af kliniske ophold

Prøver

Prøvens navnNeurologi og neurokirurgi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Er du allerede indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelNeurology and Neurosurgery
ModulkodeMEDMN24K4_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet