Almen medicin

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at bibringe den medicinstuderende grundliggende kliniske færdigheder og viden, som er relevant i en almen medicinsk kontekst. Den studerende trænes i at kunne benytte den patientcentrerede konsultationsmetode. Som led i dette skal den studerende demonstrere evnen til at reflektere over konsultationsprocessen, herunder hvem patienten er, hvilken betydning henvendelsen har for patienten og forsøge at forstå baggrunden.

Læringsmål

Viden

 • Kende til opbygningen af almen praksis og dets placering i det samlede sundhedsvæsen, herunder karakteristika i henvisningsmønster i almen praksis og samarbejdet med andre sundhedsprofessionelle
 • Beskrive, hvorledes kendskab til patienten og dennes familie, netværk og omgivelser over tid kan anvendes i forbindelse med udredning, diagnostik, behandling, kontrol, rehabilitering og rådgivning samt understøtte patienten i sygdomsforståelse, motivation for forandring og øge evnen til at mestre symptomer og sygdom
 • Redegøre for håndtering af uklare patientforløb og patienter med forskellige symptompræsentationer 
 • Beskrive, hvorledes omsorg, støtte og lindring indgår i den praktiserende læges dagligdag
 • Vurdere differentialdiagnoser på et indledende niveau, baseret på fortolkning af anamnese, objektive og parakliniske undersøgelser
 • Beskrive tiltag for optimering og sikring af kvaliteten i patientforløb
 • Forstå det sammenhængende patientforløb i forhold til almen praksis og kommune

Færdigheder

 • Kende og bruge eksempler på praksisrelevant videnssøgning
 • Vurdere, hvilke symptomer og sygdomme, der kan behandles i almen praksis, hvilke, der kræver udredning og behandling i det sekundære sundhedsvæsen og hvilke, der kræver rehabiliterende indsats ved inddragelse af andre sektorer
 • Forståelse for samarbejdet med de parakliniske fag
 • Kommunikere de praktiske aspekter af parakliniske undersøgelser til patienten
 • Begrunde og forklare hensigtsmæssig objektiv undersøgelse, parakliniske prøver/henvisninger og aftale behandlingsplan med sikkerhedsnet
 • Forstå og bedømme patientens samlede situation
 • Vurdere og kommunikere tiltag i forbindelse med sundhedsfremme til patienten
 • Forstå patientens situation og de særlige etiske problemstillinger, der er en del af den kliniske hverdag
 • Give og modtage feedback fra/til kolleger med udgangspunkt i håndtering af en konkret patients problemstilling
 • Identificere, hvilket lægeligt speciale de almindelige tilstande hører til og forstå patientens samlede forløb

Kompetencer

 • Begå sig i det kliniske miljø
 • Gennemføre en konsultation med en patient i almen praksis
 • Demonstrere udfærdigelse af et alment medicinsk journalnotat
 • Demonstrere brug af elementerne i kommunikationsmodeller, med fokus på at kunne afdække og understøtte patientens sygdomsforståelse og egenomsorg 
 • Fastholde og udbygge egen viden og færdigheder, herunder at opsøge og tolke forskningsbaseret viden
 • Reflektere over egen præstation og patientens læring i mødet med lægen

Undervisningsform

Klinisk ophold og problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte kliniske ophold og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnAlmen medicin
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet 

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Medicine
ModulkodeMEDMN24K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse