Lægen i militæret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med det formål at give den studerende indblik i håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger i en ramme af krigs- og katastrofesituationer, vil de studerende i dette modul blive introduceret til de militære sanitetsfaglige elementer hos Trænregimentet

Læringsmål

Viden

 • Kende til udvalgte sanitetsfaglige begreber og den såredes vej i den militære logistiske doktrin
 • Viden om behandlingsprincipper knyttet til patientbehandling i det taktiske miljø og hvor det adskiller sig fra det taktiske miljø på en civil skadestue
 • Kende til samarbejdet med andet sundheds- og sanitetsfagligt personel i en taktisk kontekst
 • Kende til militæret som organisation
 • Forstå vilkår for en taktisk indsat soldat i almindeligt dansk terræn
 • Kende til sproglige og praktiske færdigheder for behandling af patienter i rammen af algoritmer anvendt i Forsvaret

Færdigheder

 • Præsentere og diskutere resultaterne af eget arbejde med sårede i det taktiske miljø i samarbejdet med militært sanitets- eller sundhedsfagligt personel 
 • Identificere fejl eller afvigelser fra de i Forsvaret gældende metoder for patientdokumentation og overlevering af patienter 
 • Håndtere ophold af feltmæssig karakter i dansk terræn 
 • Håndtere våben i skydesimulator 
 • Løse enkle opgaver ud fra Forsvarets ledelses- og føringsprincipper 

Kompetencer

 • Samarbejde med militærets personel om håndtering af lægefaglige problemstillinger i en katastrofe- og militær ramme 
 • Udøve personligt afgrænset ledelsesansvar ift. medstuderende for at løse cases eller opgaver i rammen af militært virke. 

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnLægen i militæret
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet 

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Military Doctor
ModulkodeMEDMN24K1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse