Patologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På basis af almen patologi på bacheloruddannelsen skal den studerende kunne koble almene patologiske begreber til klinisk patologi som et speciale med tæt relation til de kliniske specialer

Læringsmål

Viden

 • Redegøre detaljeret for fagets placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer 
 • Forklare pato-anatomiske manifestationer (makroskopiske og mikroskopiske) for hyppige sygdomsprocesser 
 • Redegøre for hyppige og alvorlige sjældnere sygdommes patoanatomi og patogenetiske forhold 
 • Diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme 
 • Beskrive fagets procedurer og arbejdsgange (fra biopsi til svar) 
 • Redegøre for de vigtigste diagnostiske metoder 
 • Demonstrere indblik i forskningsmetodologi inden for patologispecialet 
 • Redegøre for lovgivning, attester og begæring om obduktion 
 • Beskrive proceduren i relation til udførelsen af obduktion

Færdigheder

 • Inddele hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme efter patogenetiske mekanismer 
 • Fortolke og anvende patologi-besvarelser ved hyppige og alvorlige sjældnere sygdomme 
 • Anvende pato-anatomisk terminologi 

Kompetencer

 • Demonstrere indblik i de væsentlige områder af faget og specialet patologi, specielt med henblik på metoder, arbejds- og forskningsområder samt klinisk relevans 

Undervisningsform

 Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases, forelæsninger og studiesalsøvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnPatologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet 

Fakta om modulet

Engelsk titelPathology
ModulkodeMEDMN24K1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse