Klinisk introduktion, anæstesi og kirurgi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere den studerende til det mest grundliggende lægearbejde, hvor den studerende skal lære at begå sig i det kliniske miljø. Herunder fastholde og udbygge egen viden og færdigheder, opsøge og tolke forskningsbaseret viden samt reflektere over egen præstation og patientens læring i mødet med lægen.

Læringsmål

Viden

 • Kende hospitalets opbygning
 • Forstå betydningen af interprofessionelt og tværfagligt samarbejde
 • Forstå det omskiftelige i en uforudsigelig klinisk hverdag
 • Kende journalstruktur på hospitalet
 • Redegøre for basale kliniske håndgreb
 • Demonstrere en grundliggende indsigt i, hvordan almindelige og kritiske kirurgiske sygdomme præsenterer sig, diagnosticeres og behandles i samarbejde med anæstesi og parakliniske fag
 • Vurdere differentialdiagnoser på et indledende niveau baseret på fortolkning af anamnese, objektive og parakliniske undersøgelser
 • Redegøre for hyppige og kritiske komplikationer, deres forebyggelse og behandling
 • Beskrive tiltag for optimering og sikring af kvaliteten i patientforløb
 • Forklare relevante patofysiologiske forhold
 • Beskrive de patoanatomiske forandringer, der er diagnostisk grundlag for de almindeligste tilstande inden for de kirurgiske områder, med præcis terminologi
 • Formulere de videnskabelige principper for udforskning af årsager, forebyggelse og behandling af de almindeligst forekommende kirurgiske sygdomme

Færdigheder

 • Udføre fokuseret anamnese og objektiv undersøgelse i den akutte situation
 • Anvende grundliggende kliniske og parakliniske håndgreb
 • Udføre basale kliniske procedurer og førstehjælp
 • Udføre kirurgisk håndvask
 • Med nogen rutine udføre kirurgisk journaloptagelse med anamnese og objektiv undersøgelse ved almindelige kirurgiske tilstande
 • Lægge en relevant, præliminær undersøgelses- og behandlingsplan
 • Skrive en henvisning til billeddiagnostiske og andre parakliniske undersøgelser
 • Forståelse for samarbejdet med de parakliniske fag
 • Kommunikere de praktiske aspekter af parakliniske undersøgelser til patienten
 • Identificere differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • Tolke resultater af parakliniske undersøgelser
 • Forstå og bedømme patientens samlede situation
 • Fremlægge struktureret og fokuseret patientresumé og behandlingsplan til konference
 • Udfærdigelse af skadekort
 • Forstå og have evne til at bedømme patientens samlede situation under hospitalsindlæggelse med henblik på udfærdigelse af epikrise
 • Kommunikere tværfagligt og interprofessionelt samt samarbejde med patienter og sundhedspersonale mhp at sikre kvaliteten i patientforløb
 • Identificere hvilket lægeligt speciale de almindelige tilstande hører til og forstå patientens samlede forløb

Kompetencer

 • Begå sig i det kliniske miljø
 • Indgå i kliniske arbejdssituationer, der også kan være komplekse, uforudsigelige og forudsætte nye løsningsmodeller
 • Give og modtage feedback fra/til kolleger med udgangspunkt i håndtering af en konkret patients problemstilling
 • Gennemføre patientkonsultation i kirurgisk modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang
 • Fungere i basal diagnosticering og behandling af patienter, der dagligt udredes i kirurgisk regi (skadestue, ambulatorium, stationær afdeling)
 • Fastholde og udbygge egen viden og færdigheder, herunder at opsøge og tolke forskningsbaseret viden
 • Identificere og reflektere over resultater, der går ud over egen viden og færdigheder og give forslag til relevant assistance

Undervisningsform

Klinisk ophold og problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte kliniske ophold og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnKlinisk introduktion, anæstesi og kirurgi
Prøveform
Mundtlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet 

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Introduction, Anaesthesia and Surgery
ModulkodeMEDMN24K1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse