Den aldrende patient, multimorbiditet og polyfarmaci

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i 1.-3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul fokuserer på de forandringer, legemet undergår i forbindelse med overgang til seniet. I modulet gennemgås normale aldringsprocesser på cellulært og organniveau. Forskning i forståelse af cellers aldring beskrives og farmakologisk intervention af cellers aldring berøres. Den aldrendes kliniske udvikling beskrives med fokus på ændring i menneskets naturlige svækkelse af kognitiv funktion, sanseapparatet, bevægeapparatet samt kardielle, respiratoriske, endokrinologiske og metaboliske funktioner. Tilknyttet hertil gennemgås farmakologiske og non-farmakologiske profylaktiske tiltag. Det aldrende menneskes gradvise tab af mobilitet og faldtendens gennemgås detaljeret. Hjernen svækkes med deraf øget risiko for udvikling af demens, delir og depression. Forebyggelse, udredning og behandling af kognitiv dysfunktion gennemgås på dette modul. Endelig stimuleres der i dette modul til refleksion over den aldrende patients livssyn, livskvalitet, ønsker og egne valg.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, casearbejde og workshops, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Kende til præklinisk og klinisk aldringsforskning
 • Redegøre for aldringsprocesser på cellulært og organniveau
 • Beskrive aldringens påvirkning af fysisk og kognitiv funktion
 • Beskrive atypisk sygdomsmanifestation hos den ældre patient
 • Beskrive sygdomme, der hyppigt optræder hos ældre, herunder akkumulation af sygdomme
 • Forstå interaktion imellem akkumulerede sygdomme og klinisk kompleksitet i multimorbiditet
 • Redegøre for kognitiv dysfunktion, herunder demens, delir, depression
 • Kende til fysiske og psykiske funktionstest hos ældre
 • Redegøre for ændringer i medicinomsætning og -effekt som følge af aldring
 • Forstå polyfarmaci og nødvendigheden af medicingennemgang, herunder prioritering og seponering af medicin
 • Kende til sundheds- og samfundsøkonomiske forhold i relation til aldring
 • Beskrive tværfaglige og tværsektorielle indsatser for den ældre patient
 • Kende til palliative indsatser
 • Redegøre for behandling af hyppigt forekommende kroniske sygdomme hos ældre
 • Redegøre for farmakologiske og non-farmakologiske tiltag til at forsinke udvikling af patologisk aldring
 • Redegøre for udredning og indsatser ved fald hos den ældre patient

Færdigheder

 • Anvende viden om aldersbetingede forandringer i organsystemer til forståelse af samspillet mellem aldring, sygdom, funktionstab og sociale konsekvenser

Kompetencer

 • Reflektere over ændringer i sygdomsopfattelse og prioriteringer med alderen, herunder etiske dilemmaer i relation til undladelse eller afbrydelse af potentielt livsforlængende undersøgelse og behandling

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i forelæsninger, cases og øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnDen aldrende patient, multimorbiditet og polyfarmaci
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Aging Patient, Multi Morbidity and Polypharmacy
ModulkodeMEDMN24B6_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse