Hjerte, lunger og nyrer - patofysiologi

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået 1.-4. semester, deltagelse i 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at kombinere læringen fra hele bacheloruddannelsen inden for farmakologi, fysiologi, biokemi og patologi, så de studerende opnår en analytisk tilgang til både det normale og patologiske inden for hjerte- lunge- og nyresygdomme.  Det er kun de mest almindeligt forekommende sygdomme, der tages udgangspunkt i. De studerende skal kunne forstå det komplekse samspil mellem organsystemerne i sygdomsudvikling og manifestationer.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, casearbejde og workshops, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske færdigheder, lært på hele bacheloren i kliniske øvelser og i de korte klinikophold, bliver testet og de studerende skal bestå en Objective Structured Clinical Examination (OSCE) inden eksamensindstilling

Læringsmål

Viden

 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hyppigt forekommende hjerte-kar-sygdomme
 • Redegøre for de elektrofysiologiske principper bag elektrokardiogram (EKG)
 • Forklare kausalitet og konsekvens af hypertension
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hyppige lungelidelser
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på akut og kronisk nyreinsufficiens
 • Beskrive patogenesen og de patologiske forhold ved udvalgte eksempler på nyresygdomme
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved udvalgte eksempler på urologiske sygdomme
 • Redegøre for de mest almindeligste lægemidler til behandling af lunge-, nyre-, og hjertelidelser, samt hypertension
 • Forklare nyrens rolle i elimination af lægemidler og toksiner
 • Viden om tilgange til at styrke patientens egenomsorg

Færdigheder

 • Analysere og fortolke EKG for simple hjertelidelser
 • Identificere symptomer på almindelige hjertesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Identificere symptomer på almindelige lungesygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Identificere symptomer på almindelige nyresygdomme ud fra viden om anatomiske, fysiologiske og biokemiske forhold
 • Analysere vitale parametre og arterie-punkturdata
 • Undersøge hjertet, respirationsvejene, nyrerne og urinvejene og genkende udvalgte hyppige symptomer og fund
 • Optage en journal med anamnestiske oplysninger, medicin, objektive fund samt inddrage parakliniske fund
 • Indgå i dialog-baserede beslutningsprocesser med patienten om udredning og behandling
 • Optage en fuld medicinsk journal på en patient

Kompetencer

 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag blodtryksregulering, både i normalfysiologiske tilstande og ved hypo- og hypertensive tilstande
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag opretholdelsen af syre-base-balancen, både i normalfysiologiske tilstande og ved respiratoriske og metaboliske afvigelser
 • Kombinere viden om forskellige organsystemer til at forklare mekanismerne bag hæmodynamisk chock
 • Reflektere over mulig behandling af kredsløbs-, nyre-, lunge- og hjertesygdomme

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i forelæsninger, cases og øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer incl. OSCE

Prøver

Prøvens navnHjerte, lunger og nyrer - patofysiologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelHeart, Lungs, and Kidneys - Pathophysiology
ModulkodeMEDMN24B6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse