Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i modulet Statistik og studiedesign eller Medicinsk statistik (5. semester)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette projektmodul vil de studerende få færdigheder i at planlægge og afprøve en videnskabelig hypotese. De studerende vil have ansvaret for at organisere og tilrettelægge projektet under vejledning og forventes at inddrage original videnskabelig litteratur samt udvikle deres kompetencer indenfor det at kunne præsentere videnskabeligt arbejde. 

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for relevant medicinsk viden i relation til projektets problemstilling
 • Forklare forudsætninger og konsekvenser af forskningsbaseret praksis
 • Kendskab til udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer med relevans for lægevidenskaben
 • Kendskab til akademiske værdier, normer og traditioner

Færdigheder

 • Formulering og afprøvning af videnskabelig hypotese
 • Analysere den valgte problemstilling og argumentere for valg af metode til nærmere undersøgelse af problemstillingen
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger
 • Vurdere egne resultater i relation til hypoteser og resultater ud fra relevant videnskabelig litteratur og ved hjælp af databaser
 • Identificere behov for ændret læringsstrategi og identificere konkrete tiltag, der imødekommer ændringsbehovet
 • Begrunde valg af studiedesign

Kompetencer

 • Forstå og bruge digitale værktøjer til at samarbejde, kommunikere og udveksle information
 • Samarbejde om og styre projekter ved løsning af komplekse problemstillinger
 • Indgå i samarbejde med fagfæller om undersøgelse og løsning af komplekse medicinske problemstillinger
 • Selvstændigt arbejde med videnskabelig medicinsk forskning på et introducerende niveau
 • Reflektere over egen rolle og eget bidrag til arbejdet med konkret empirisk undersøgelse af medicinsk problemstilling
 • Tilrettelægge arbejdet med empirisk undersøgelse af konkrete medicinske problemstillinger på et introducerende niveau
 • Give og modtage feedback fra peers og andre på projektets faglige indhold
 • Reflektere over egen akademisk udvikling
 • Diskutere og udforske det medicinske fagområde vha. videnskabsteoretiske begreber og viden
 • Fremlægge projektets indhold og resultater videnskabeligt

Undervisningsform

Problembaseret projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeMEDMN24B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse