Statistik og studiedesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget starter med at introducere formålet med statistik i forhold til medicin. De studerende  introduceres for et statistisk program, som kursets eksempler og opgaveløsninger baseres på. Der arbejdes med  forskellige statistiske metoder til besvarelse af forskellige spørgsmål og håndtering af forskellige typer variable. Visualisering af data og deskriptiv statistik, samt  metoder til statistisk inferens. I gennemgangen af de statistiske metoder lægges der vægt på, hvordan man kan foretage begrundede valg af metoder til at besvare spørgsmål, udførsel af metoderne i praksis ved brug af et statistikprogram og hvordan der drages konklusioner ud fra resultater af den statistiske test. I faget gennemgås også forskellige typer studiedesign, hvordan der kan kontrolleres for bias i studiedesign og hvordan disse studiedesigns hænger sammen med den efterfølgende statistiske analyse.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger efterfulgt af opgaveregning, hvor de studerende selv eller i fællesskab arbejder med at anvende kursets emner på konkrete problemer.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for udvalgte statistiske analyser
 • Beskrive udvalgte studiedesign
 • Redegøre for kontrol af bias i studiedesign og statistisk analyse
 • Forklare forskel på parametrisk og non-parametrisk analyse
 • Redegøre for power i statistiske tests

Færdigheder

 • Anvende programmer til statistisk analyse
 • Anvende metoder til at danne sig overblik over observationer i stikprøve
 • Udføre udvalgte statistiske analyser
 • Udføre powerberegninger
 • Foretage konklusioner ud fra statistiske resultater

Kompetencer

 • Reflektere over begrundelser for valg i forhold til statistiske metoder i analyse af data

Undervisningsform

Forelæsninger og problembaserede øvelser med beregninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnStatistik og studiedesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics and Study Design
ModulkodeMEDMN24B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse