Fordøjelsessystemet, patofysiologi og diagnostik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i Ernæring og endokrinologi (2. semester)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål med dette modul er, at de studerende udvikler viden og færdigheder inden for tilstande og sygdomme, der udgår fra eller påvirker det gastrointestinale system (leveren, galdesystemet og mave-tarmkanalen). Desuden introduceres de studerende til funktionelle, billeddiagnostiske og laboratoriemæssige metoder, der anvendes i klinikken til at undersøge og afklare disse tilstande. Modulet inkluderer også farmakologi i relation til udvalgte tilstande inden for det gastrointestinale system.

Pædagogisk er dette modul struktureret med forelæsninger, cases, laboratorie og kliniske øvelser, der danner fundamentet for, at deltagerne selv kan analysere kliniske udfordringer inden for leverens og mavetarmkanalens patologiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for patologi, patofysiologi og behandling af inflammatoriske tarmsygdomme
 • Definere begreber i forhold til mave-tarmblødninger
 • Beskrive metoder til visualisering af mave-tarmsystemet
 • Kendskab til basal billeddannende-fysik, herunder røntgen, ultralyd, og MR
 • Redegøre for patologi og patofysiologi af malabsorption
 • Redegøre for farmakologien af medicin med indvirkning på kvalme, diarré og obstipation
 • Redegøre for viral og alkoholisk hepatitis
 • Beskrive de vigtigste konsekvenser af fejlernæring
 • Redegøre for pankreatitis
 • Redegøre for patologiske tilstande relateret til peritoneum
 • Have kendskab til laboratorieundersøgelsers principper, tolkning og mulige anvendelse i klinikken
 • Redegøre for betydningen af biologisk og analytisk måleusikkerhed samt begreber som sensitivitet, specificitet og prædiktive værdier
 • Have kendskab til principper til sikring af patientsikkerhed
 • Redegøre for sandsynlige årsager til icterus og blødninger i mave-tarmkanalen, baseret på anamnese, objektiv undersøgelse og biokemiske undersøgelser

Færdigheder

 • Analysere hvorledes patologiske forhold i mave-tarmsystemet, herunder også i lever, galdeveje og bugspytkirtel påvirker fordøjelse og metabolisme
 • Analysere beskrivelser af smerte i forbindelse med sygdomme i fordøjelsessystemet mhp. diagnosticering
 • Foreslå relevante undersøgelser til yderligere at verificere patologiske forhold, baseret på viden om udvalgte alvorlige sygdomme, der kan ramme fordøjelseskanalen
 • Analysere og integrere kliniske og parakliniske parametre som en del af diagnostisk udredning
 • Udføre en ultralydsundersøgelse af abdomen og demonstrere kendskab om basale indstillinger, valg af transducer og bevægelser
 • Anvende kendskabet til leverens omsætning af farmaka til at redegøre for medikamentinduceret hepatotoksicitet
 • Demonstrere patientcentreret og etisk kommunikation om fund ved diagnostiske undersøgelser
 •  Anvende basal viden om anatomi og hvordan forskellige strukturer (luft, væske, knogle) præsenterer sig på ultralyd, for at identificere abdominale organer og strukturer

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt laboratorie og kliniske øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnFordøjelsessystemet, patofysiologi og diagnostik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelGastrointestinal System, Pathophysiology and Diagnostics
ModulkodeMEDMN24B5_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse