Bevægeapparatet

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i Nervesystemet og sanser (3. semester)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul gennemgås ekstremiteternes systematiske og regionære (topografiske) anatomi. Skulderen og hoften inkluderes også ved beskrivelse af ekstremiteterne. Udover ekstremiteterne inkluderer modulet hovedet, halsen, truncus (thorax, abdomen med bækken) og ryggen hvor de indeholder elementer af bevægeapparatet. Generelt skal bevægeapparatets samlede anatomi kunne beskrives. Der skal desuden kunne redegøres for funktionelle forhold af anatomiske sammenhængende strukturer og der skal kunne gives eksempler på, hvordan sygdomme i bevægeapparatet kan påvirke funktionelle forhold.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, workshops og casearbejde, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for hovedet og halsens anatomi. Undtaget herfra er neurokraniet
 • Identificere radiologisk og angive den regionale placering af følgende strukturer: De specielle sanseorganer, larynx, fordøjelsesapparatet og pharynx
 • Redegøre for bevægeapparatets anatomi
 • Redegøre for de anatomiske strukturers funktion ved bevægelse
 • Beskrive væsentlige bevægelsesindskrænkninger hos patienter med lidelse i bevægeapparatet
 • Beskrive patofysiologien bag udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande i bevægeapparatet

Færdigheder

 • Inddrage den normale anatomi i beskrivelsen af en sygelig tilstand i bevægeapparatet
 • Identificere udvalgte anatomiske strukturer, blandt andet ved hjælp af billeddannende platforme
 • Korrelere forstyrrelser i motoriske funktioner til bevægeapparatets normale anatomi
 • Vurdere bevægeapparatets anatomiske og funktionelle forhold ved kliniske undersøgelser
 • Undersøge en patient for neurologiske og bevægelsesmæssige udfald i bevægeapparatet
 • Optage fokuseret anamnese fra en patient med lidelse i bevægeapparatet

Kompetencer

 • Besidde evne til professionel styring af læge-patient-kommunikation i forbindelse med optagelse af journal hos patient med lidelse i bevægeapparatet    
 • Optage journal på en patient med kliniske problemstillinger indenfor medicinske og kirurgiske lidelser i bevægeapparatet

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnBevægeapparatet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Musculoskeletal System
ModulkodeMEDMN24B5_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse