Medicinsk mikrobiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i Immunologi (3. semester)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget har først en systematisk gennemgang af medicinsk relevante patogene virus og mikroorganismer med særlig vægt på infektionspatogenese og inflammatoriske processer ved infektion. Derefter behandles infektionerne organspecifikt. I behandling af infektioner er der lagt vægt på antibiotikas farmakologi samt antibiotikas resistensmekanismer og resistensudvikling. I forebyggelse er fokus på vacciner og deres opbygning samt de immunologiske virkningsmekanismer. Samfundsmæssigt er fokus på smittespredning, fødevarehygiejne, infektioner erhvervet under rejse, nye infektioner pga. klimaforandringer, migration og pandemier.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, studiesal og øvelser, der giver basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger inden for mikrobiologiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for de medicinsk relevante patogene virus, bakterier, svampe og parasitters struktur, funktion og vækstbehov
 • Redegøre for infektionspatogenese af væsentlige humane infektiøse agens
 • Redegøre for immunsystemets bekæmpelse af infektioner og for den immunologiske hukommelse efter infektioner
 • Redegøre for antimikrobielle midlers farmakologi, interaktioner og bivirkninger
 • Redegøre for de molekylære mekanismer for antibiotikaresistens
 • Redegøre for mikroorganismers udvikling af resistens og begrænsning af resistensudvikling i både et lokalt og globalt perspektiv
 • Forklare de forskellige vaccineformuleringer, der anvendes og rationalet bag
 • Redegøre for immunologien bag anvendelser af de forskellige vaccinetyper
 • Redegøre for sygdomme, som de mest anvendte vacciner beskytter imod
 • Redegøre for den immunologiske hukommelse efter vaccination
 • Redegøre for epidemiologi af infektioner samt for epidemiologiske beregninger efter indførelse af vaccination
 • Redegøre for fordøjelsessystemets immunforsvar
 • Forklare fødevarebårne infektioners epidemiologi og forebyggelse
 • Beskrive opbygningen af kontrolsystemet til forebyggelse af fødevarebårne infektioner i Danmark
 • Forklare opbygningen af overvågningssystemet for infektiøse sygdomme
 • Redegøre for smitsomme organismer i lokalt og globalt perspektiv
 • Redegøre for klimaforandringer, migration og pandemiers betydning for udbredelse af infektioner
 • Have viden om strategier til professionel styring af læge-patient-kommunikation   

Færdigheder

 • Foreslå relevante lokalisationer for udtagning af prøvematerialer til videre udredning af en patient med infektion
 • Håndtere mikrobiologiske patientprøver i laboratoriet og kvalitetskontrol af disse
 • Udføre laboratoriearbejde med fareklasse II human patogene mikroorganismer og redegøre for hvilke regler, der gælder for dette
 • Udføre simple identifikationer af humane mikroorganismer
 • Udføre og fortolke antibiotikas resistensbestemmelse
 • Fortolke kliniske symptomer i relation til infektion og de molekylære/fysiologiske mekanismer bag symptomerne
 • Anvende rationel antibiotikabehandling af infektioner

Kompetencer

 • Skrive journal på en patient med infektionsproblematik eller sequelæ efter en infektion
 • Sammenholde og vurdere behandlingsmuligheder ud fra en sygehistorie og kliniske data
 •  Analysere infektioners symptomatologi i organsystemer med relation til skadevirkning forårsaget af relevante agens 

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt laboratoriekursus

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave, laboratoriekursus og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnMedicinsk mikrobiologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelMedical Microbiology
ModulkodeMEDMN24B5_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse