Almen farmakologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i Hjerte, lunger og nyrer - fysiologi og anatomi (1. semester)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet introduceres først de basale termer og begreber til forståelse af lægemidler på baggrund af basal viden fra modulet Hjerte, lunger og nyrer - fysiologi og anatomi og dernæst beskrives skadelige/uhensigtsmæssige aspekter ved lægemiddeladministration. Dernæst beskrives det autonome nervesystem og der gives konkrete eksempler på lægemidler, der virker herigennem. De studerende får dermed en faglig baggrund for at forstå farmakologien og reflektere over relevansen af behandling med lægemidler i senere moduler.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, workshops og casearbejde, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Definere farmakologiske begreber i forhold til farmakokinetik og farmakodynamik
 • Redegøre for de forskellige administrationsveje for lægemidler
 • Beskrive faktorer, der påvirker absorptionen, fordelingen, metaboliseringen og elimineringen af lægemidler
 • Redegøre for overordnede molekylære mekanismer bag lægemidlers virkning
 • Redegøre for det autonome nervesystems farmakologi
 • Redegøre for væsentlige toksikologiske principper
 • Beskrive almene principper for forgiftningsbehandling

Færdigheder

 • Anvende almene farmakologiske begreber i beskrivelsen af lægemidler
 • Fortolke kurver for 0. og 1. ordens kinetik
 • Demonstrere anvendelse af dosis-responskurver, der illustrerer lægemiddel-receptorvirkning og grafisk kunne illustrere betydning af samtidig tilstedeværelse af komplet/partiel, kompetitiv/non-kompetitiv agonist/antagonist.
 • Anvende beregningsmodeller til vurdering af halveringstid og steady-state koncentration
 • Anvende sundhedsprofessionelle databaser til at søge viden om indikationer, virkninger, bivirkninger og interaktioner af udvalgte grupper af lægemidler
 • Finde information om lægemidler, farmakokinetik og farmakodynamik i databaser

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases og workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave

Prøver

Prøvens navnAlmen farmakologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Pharmacology
ModulkodeMEDMN24B4_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse