Reproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet gennemgås anatomi, histologi, fysiologi og farmakologi af reproduktionssystemet. Derudover arbejdes der med de fysiologiske processer og ændringer i kvinden under graviditeten (herunder hormonelle ændringer, udvikling af placenta osv.), Assisteret befrugtning, føtal udvikling og vækst (herunder udvikling af primære og sekundære kønskarakterer), udviklingen af føtale malformationer og sexologiske emner relateret hertil.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, workshops og casearbejde, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for de mandlige og kvindelige kønsorganers anatomi, histologi og embryonale udvikling
 • Beskrive den regionære anatomi af pelvis for både mænd og kvinder
 • Redegøre for mammas anatomi og histologi
 • Beskrive pubertetens hormonelle og fysiologiske forandringer
 • Beskrive hormonel regulering af reproduktion og kønshormoners biokemi
 • Redegøre for spermato- og oogenesen
 • Redegøre for ovulationen og fertilisationen
 • Redegøre for hormonelle og fysiologiske forandringer under menstruationscyklus og den tidlige graviditet
 • Beskrive fysiologiske ændringer under menopausen og andropausen
 • Beskrive lystens og samlejets anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Beskrive kønnets og den seksuelle præferences anatomisk-fysiologiske grundlag
 • Beskrive seksuelle udtryk og problemer i forskellige livsfaser
 • Beskrive de hyppigst forekommende seksuelle dysfunktioner samt deres bio-psyko-sociale grundlag
 • Beskrive principperne for farmakologisk behandling af seksuelle lyst- og rejsningsproblemer
 • Redegøre for fertilitetsmønstre
 • Beskrive infertilitet: Årsager, behandlinger (herunder principperne for assisteret reproduktion), psykologiske og følelsesmæssige aspekter
 • Redegøre for systemisk og non-systemisk antikonception
 • Beskrive histologi og histogenese af placenta og navlesnor
 • Redegøre for betydningen af placentainsufficiens og præmatur fødsel for barnet
 • Beskrive den føtale vækst og udvikling igennem alle trimestre
 • Beskrive nogle udvalgte, forekommende medfødte misdannelser
 • Redegøre for de hyppigste genetiske anomalier mht. type, patofysiologi samt præ- og postnatal diagnostik
 • Beskrive amningens fysiologi
 • Redegøre for lovgivningen vedrørende assisteret befrugtning (”Assisted Reproductive Technology”)
 • Redegøre for særtræk ved kommunikation med den gravide
 • Beskrive positive og negative sammenhænge mellem sundhed, trivsel, livsstil og seksualitet samt kende til nøgletal for den danske befolknings seksuelle adfærd
 • Redegøre for svangreomsorg og kende til ræsonnementet bag de screeningsundersøgelser, den gravide tilbydes
 • Kendskab til risikograviditeter med fokus på, hvordan moderens levevilkår og medicinforbrug under graviditeten kan påvirke barnet

Færdigheder

 • Integrere viden om reproduktionsorganer, kønshormoner og fertilisation til at forklare principperne for behandling af infertilitet
 • Integrere viden om reproduktionsorganer, kønshormoner og seksuelle dysfunktioner for at forklare principperne for behandling af seksuelle lyst- og rejsningsproblemer
 • Identificere homo- og biseksuelle samt transkønnedes særlige sundhedsudfordringer
 • Demonstrere kommunikation med en patient i forbindelse med en følsom undersøgelsessituation
 • Optage anamnese på den gravide
 • Identificere, søge og behandle information til arbejdet i patientcentrerede caseforløb

Kompetencer

 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til fertilitetsbehandling
 • Identificere og vurdere information relevant for specifikke patientcentrerede problemstillinger
 • Reflektere over de etiske aspekter i forhold til prenatal diagnostik

Undervisningsform

Undervisningsformen er baseret på PBL-modellen og består af en kombination af forelæsninger og teoretiske opgaver samt forskellige gruppeaktiviteter, som har til formål at øge de studerendes indlæring

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnReproduktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelReproduction
ModulkodeMEDMN24B4_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse