Eksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette projektmodul vil de studerende lære fundamentale molekylærbiologiske og histologiske metoder, samt danne fundamentet for at kunne lave hypotesebaseret videnskabeligt projektarbejde. De studerende vil desuden læse og inddrage original videnskabelig litteratur og arbejde med deres kompetencer indenfor at kunne præsentere videnskabeligt arbejde.

Pædagogisk tager faget udgangspunkt i principperne for problembaseret projektarbejde og har fokus på træning af arbejde i laboratoriet.  

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for mekanismerne, som kan ændre cellers vækst og/eller differentiering in vitro
 • Redegøre for transskription og translation af gener
 • Redegøre for sammenhæng mellem gener og proteiners udtryk
 • Forklare faktorer, der påvirker cellers fænotype in vitro
 • Redegøre for immunocytokemi
 • Forklare udvalgte molekylærbiologiske metoder

Færdigheder

 • Arbejde ansvarligt og sikkert i et forskningslaboratorie
 • Forstå og arbejde i henhold til en kemisk arbejdspladsvurdering (APV)
 • Identificere og analysere en specifik problemstilling indenfor et cellerelateret emne og opstille en videnskabelig hypotese
 • Designe en primer til et specifikt gen ved hjælp af digitale værktøjer og forstå principperne bag
 • Dyrke celler under sterile forhold
 • Evaluere cellers vækst og morfologi på baggrund af mikroskopi
 • Anvende udvalgte metoder til afklaring af den valgte problemstilling
 • Analysere og fortolke egne data
 • Præsentere data grafisk
 • Identificere og inddrage relevant original videnskabelig litteratur i diskussion af egne resultater
 • Forholde sig kritisk til brug af de valgte metoder
 • Forholde sig kritisk til relevante artikler

Undervisningsform

Problembaseret projekt og understøttende forelæsninger (understøttende færdighedsundervisning må maksimalt have et omfang svarende til 1,5 ECTS)

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnEksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Project: Testing Cell Growth
ModulkodeMEDMN24B4_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse