Almen patologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltaget i 1. - 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget er opbygget, så de studerende får et indgående kendskab til de generelle cytologiske, histologiske og makroskopiske forandringer ved inflammation, infektion og cancerudvikling. Faget har vægt på forståelse af de immunologiske mekanismer, som fører til de mikro- og makroskopiske patologiske forandringer. Der lægges også vægt på forståelsen af de molekylære mekanismer bag cancerudvikling.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, studiesal og øvelser, der giver basis for, at man i casearbejde selv kan analysere almene patologiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Definere centrale patologiske begreber
 • Redegøre for cellulære forandringer ved tilpasning, degeneration samt apoptose/nekrose
 • Redegøre for den inflammatoriske respons og de mikro- og makroskopiske manifestationer ved de forskellige typer af inflammation
 • Redegøre for sårhelings- og regenereringsprocesserne
 • Redegøre for patogenesen ved atherosclerose
 • Redegøre for thrombogenesen
 • Beskrive de molekylære og cellulære processer, der følger efter infarktdannelse og reperfusion
 • Redegøre for neoplastiske og ikke-neoplastiske celleforandringer
 • Redegøre for de molekylære mekanismer bag cancerudvikling
 • Redegøre for immunsystemets rolle i bekæmpelse af cancerceller
 • Redegøre for, hvorledes tidlige stadier af udvalgte eksempler på cancer kan identificeres molekylært, cytologisk og histologisk og hvordan dette kan benyttes i screeningsstrategier
 • Redegøre for screeningsprogrammer for udvalgte cancertyper
 • Beskrive udvalgte eksempler på cancerepidemiologi

Færdigheder

 • Identificere makroskopiske patologiske forandringer
 • Identificere, analysere og beskrive inflammatoriske og neoplastiske/ikke-neoplastiske forandringer i histologiske præparater ved brug af lysmikroskopi og digitale platforme

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt øvelseskursus

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnAlmen patologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Pathology
ModulkodeMEDMN24B3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse