Immunologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul præsenteres det humane immunsystems to dele - det innate og det adaptive immunsystem, de to systemers humorale og cellulære komponenter samt deres aktivering og samarbejde. Modulet belyser immunsystemets væv og organer samt de elegante molekylære og cellulære mekanismer, der ligger bag den effektive beskyttelse mod infektioner, som immunsystemet yder. Følgerne af defekter i disse forsvarsmekanismer vil også blive berørt.

Immunsystemets regulering og opretholdelse af tolerans over for egne væv vil blive behandlet, lige som konsekvenserne af svigtende kontrol med immunsystemet i form af autoimmune sygdomme og overfølsomhedsreaktioner.

Modulet vil desuden omhandle mulighederne for sygdomsbehandling igennem manipulation af immunsystemet (immunterapi) og flere andre klinisk-relaterede emner.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, casearbejde og studiesalsøvelser, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man selv kan analysere kliniske problemstillinger inden for immunsystemet. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Derudover giver modulets laboratorieøvelser den studerende mulighed for bl.a. selv at se immuncellerne i mikroskopet og undersøge deres funktion samt at få praktisk erfaring med centrale laboratorieteknikker, som anvendes i både forskning og klinik.

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for miltens anatomi, histologi og fysiologi
 • Beskrive funktion, anatomi og histologi af thymus
 • Beskrive det lymfatiske system og lymfeknuders anatomi, histologi og fysiologi
 • Beskrive opbygning og histologi i det slimhinde-associerede lymfoide væv (MALT) 
 • Redegøre for immunforsvarets udvikling og adaptation
 • Redegøre for immunforsvarets regulering og mekanismer
 • Redegøre for de forskellige typer overfølsomhedsreaktioner
 • Redegøre for immunologisk tolerans og autoimmune sygdomme
 • Beskrive årsager og konsekvenser af immundefekter
 • Redegøre for det immunologiske respons, afstødningsreaktioner og behovet for immunsupession ved organtransplantation
 • Redegøre for immunologiske processer ved kontrol og tab af kontrol under udvikling og vækst af cancer
 • Redegøre for de immunologiske principper og mekanismer ved immunterapi
 • Redegøre for slimhinders immunsammensætning, tolerans af tarmens mikrobiota og beskyttelsen af fosteret og den nyfødte
 • Beskrive vigtige elementer og reaktioner i forbindelse med blodtransfusion

Færdigheder

 • Udføre immunologiske diagnostiske forsøg
 • Identificere blodets celler via mikroskopi
 • Vurdere en laboratorieudskrift med angivelse af de mest almindelige blodprøvesvar relevante for immunforsvarets celler og funktion
 • Foretage undersøgelse af den hæmatologiske patient for hævede lymfeknuder inkl. mandler og polypper samt undersøge for ømhed og forstørrelse af milten

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases, studiesalsøvelser samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer samt laboratoriekursus

Prøver

Prøvens navnImmunologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelImmunology
ModulkodeMEDMN24B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse