Nervesystemet og sanser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul gennemgås centralnervesystemets og det perifere nervesystems anatomi, fysiologi embryologi og biokemi. Herudover gennemgås farmakologi med virkning på det autonome nervesystem. Desuden gennemgås kort almen viden om bevægeapparatet med fokus på knogler, brusk, led og muskler.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, laboratorieøvelser, workshops, studiesalsøvelser og casearbejde, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder. I modulet er der indlagt et 2 ECTS laboratoriekursus med fokus på forståelse af nerve- og muskelfunktion. 

Læringsmål

Viden

 • Beskrive centralnervesystemets og det perifere nervesystems embryologi, histologi og anatomi
 • Redegøre for det perifere nervesystems funktionelle integration med centralnervesystemet
 • Redegøre for nervesystemets fysiologi, herunder den synaptiske transmission og axon-potentialets udbredning
 • Redegøre for centrale neurotransmittere samt beskrive deres syntese og virkning på respektive receptorer
 • Redegøre for basale principper i centralnervesystemets biokemi
 • Redegøre for typer og virkning af lægemidler på det autonome nervesystem
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryonale udvikling og fysiologi af hjernenerverne, herunder sanseapparatet
 • Redegøre for anatomi, histologi og fysiologi af huden
 • Redegøre for neurokraniets og rygsøjlens anatomi
 • Redegøre for embryologi, histologi, fysiologi og anatomi af brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Forklare sammenhæng mellem struktur og funktion af skeletmuskulatur, knogler og led, herunder mekanismerne ved muskelkontraktion
 • Kendskab til udvalgte typer af metoder, der benyttes til billeddannelse af nervesystemet, sanser og bevægeapparatet
 • Beskrive principper bag elektroencephalografi (EEG), nerveledningsundersøgelse (neuronografi (ENG)) og elektromyografi (EMG)
 • Forklare hvorledes de mest almindelige medfødte defekter i centralnervesystemet kan opstå, med udgangspunkt i viden om nervesystemets embryologiske udvikling
 • Redegøre for kropssprogets betydning for kommunikation
 • Forklare de typiske udfordringer ved kommunikation via 3. person
 • Angive strategier til hensigtsmæssig håndtering af kommunikation via 3. person

Færdigheder

 • Fortolke konsekvenserne af læsioner i de forskellige områder af centralnervesystemet
 • Foretage klinisk neurologisk undersøgelse inkl. undersøgelse af væsentlige reflekser og hjernenerver
 • Anvende digitale platforme til at beskrive histologi og anatomi af centralnervesystemet, det perifere nervesystem, brusk, led, knogler og skeletmuskulatur
 • Identificere udvalgte organer på billeddannende modaliteter
 • Foretage EEG-, ENG- og EMG-undersøgelse
 • Fortolke, analysere og grafisk præsentere EEG-, ENG- og EMG-signaler 
 • Anvende strategier til styring af læge-patient-kommunikation via 3. person
 • Identificere elementer fra en udvalgt model for læge-patient-kommunikation i en konkret situation og foreslå begrundede alternativer til lægens ageren
 •  Foretage objektiv undersøgelse på en patient med lidelse i centralnervesystemet

Kompetencer

 • Vurdere betydning af EEG-, ENG- og EMG-signaler
 • Vurdere klassiske symptomer fra centralnervesystemet og bevægeapparatet ved diagnosticering
 • Reflektere over eget og patientens kropssprog i forbindelse med anamneseoptagelse og undersøgelse af patient

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratorieøvelser, workshops, studiesalsøvelser, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og sanser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous System and Senses
ModulkodeMEDMN24B3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse