Psykologi og psykiatri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset vil introducere den studerende til forskellige områder af psykologien som er delt imellem klinisk psykologi, neuropsykologi og det psykiatriske domæne med en integreret tilgang. Den studerende vil i løbet af kurset lære om hjernemekanismer, som er relateret til vigtig adfærd, kognition, følelser og belønning.

Kurset fokuserer på

1) generel forståelse af mental sundhedsprocessor
2) eksempler fra psykiske sygdomme, for eksempel: Depression, angst, bipolar disoders, skizofreni, funktionelle
    lidelser, spiseforstyrrelser
3) forskellige metoder til vurdering
4) farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsmuligheder.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, casearbejde og workshops, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Beskrive biopsykosociale modeller vedrørende mental sundhed og sygdom
 • Beskrive og forklare begrebet ”stigmatisering”
 • Beskrive begrebet ”bevidsthed”
 • Viden om modeller for sundhedsadfærd
 • Forklare begreberne hukommelse og stress
 • Beskrive og forklare begrebet ”funktionelle lidelser”
 • Beskrive svære psykiatriske lidelser blandt børn, unge og voksne
 • Beskrive den diagnostiske udredning af psykiatrisk lidelse samt redegøre for anamneseoptagelse hos patienter med psykisk sygdom
 • Redegøre for basale mekanismer af hjernens belønningssystem
 • Redegøre for rusmidlers afhængighedsskabende effekt
 • Beskrive emotionelle tilstande med udgangspunkt i de neurale grundlag og emotionsregulering
 • Beskrive kognitive, sensoriske og placebo-processer 
 • Beskrive de farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsprincipper for psykisk lidelse
 • Beskrive klinisk intervention og evidensbaseret terapeutisk behandling af psykisk lidelse
 • Beskrive psykologisk undersøgelse, brugen af psykometriske test og det diagnostiske interview ved psykiatrisk lidelse
 • Redegøre for, hvorledes patientens engagement reflekterer adgang til behandling
 • Forklare sammenhænge mellem mentalt helbred og sygdom

Færdigheder

 • Analysere sammenhænge mellem udvalgte psykologiske og neuropsykologiske processer
 • Diskutere sygdomsbilledet hos patienter med psykiske sygdomme i forhold til teoretisk viden om disse lidelser
 • Anvende diagnostiske værktøjer til at beskrive ætiologi, karakteristika, udvikling, kliniske symptomer og diagnosticering af udvalgte psykiske lidelser

Kompetencer

 • Reflektere over basale reaktions- og copingmønstre forbundet med opfattelse af sygdom, herunder belastning, stress, krise, regression og projektion
 • Reflektere over stigma i forhold til mentale lidelser og hvordan forskellige patientgrupper mødes af stigmatisering i sundhedsvæsenet
 • Reflektere over funktionelle lidelsers betydning for individets funktionsniveau og sundhedsprofessionelles handlemuligheder
 • Reflektere over de sværeste psykiske lidelser og for svær psykiatrisk lidelses betydning for individets funktionsniveau
 • Reflektere over udvalgte medikamenter og ikke-medikamenter til behandling af psykisk lidelse
 • Reflektere over det interdisciplinære og tværsektorielle samarbejde ved psykiatrisk lidelse i forbindelse med udredning og diagnostik
 • Reflektere over den psykologiske undersøgelse i psykiatrien
 • Diskutere rusmidlers betydning for individets funktionsniveau og sundhedsprofessionelles handlemuligheder
 • Reflektere over begreberne empati, compassion og mindfulness' betydning for såvel patienter som læger
 • Redegøre for de særlige kommunikative aspekter ved anamneseoptagelse hos patienter med psykisk lidelse

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases, workshops samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave

Prøver

Prøvens navnPsykologi og psykiatri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology and Psychiatry
ModulkodeMEDMN24B2_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i medicin
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse