Sundhed i samfundet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er organiseret som et PBL-projekt kombineret med understøttende undervisning. Modulet er fælles med MEDIS. De studerende inddeles i grupper af 6 studerende på baggrund af valg mellem en række initierende problemstillinger udarbejdet af vejlederne. Hver gruppe tildeles en vejleder.

Modulet introduceres først på semesteret. I selve projektperioden afholdes understøttende undervisning i form af oversigtsforelæsninger i epidemiologi, statistisk forståelse, evidensbaseret praksis, folkesundhed og kvalitetsudvikling.

Pædagogisk tager faget udgangspunkt i principperne for problembaseret arbejde og har dels fokus på de epidemiologiske og kvalitetsmæssige elementer, dels færdigheder i akademisk argumentation og vurdering af viden.

De studerende skal efter projektperioden, men inden afholdelse af eksamen individuelt besvare en række MC-opgaver på Moodle, som primært tester videnslæringsmål. Opgaverne skal være bestået inden eksamen.

Læringsmål

Viden

Epidemiologi, statistik og evidensbaseret praksis

 • Redegøre for rationalet bag evidensbaseret praksis
 • Redegøre for begreber af betydning for bedømmelse af evidens
 • Redegøre for klassiske epidemiologiske designs
 • Redegøre for epidemiologiske begreber knyttet til beskrivelse af forekomst af sygdom og til analyse af sygdomsårsager
 • Forklare udvalgte statistiske begreber
 • Forklare rationalet for brugen af statistik i videnskab
 • Redegøre for begreberne tilfældig og systematisk variation, herunder begreberne bias og confounding og håndtering heraf
 • Forklare begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
 • Redegøre for principperne for kvalitativ og kvantitativ forskning

Folkesundhed

 • Redegøre for betydning af livsstil, levevilkår og miljø for forekomsten af risikofaktorer og sygdom både nationalt og internationalt
 • Beskrive begreberne global sundhed og FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals)
 • Redegøre for betydningen af udvalgte risikofaktorer for forekomst af sygdom
 • Redegøre for begreber relateret til sundhedsfremme og forebyggelse
 • Redegøre for betydningen af social ulighed i forhold til forekomst og konsekvenser af sygdom
 • Redegøre for betydningen af sundhedsvæsenets uens håndtering af patientgrupper

Kvalitet og kvalitetsudvikling

 • Beskrive sundhedsvæsenets opbygning
 • Redegøre for betydningen af kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Redegøre for metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • Redegøre for centrale begreber der anvendes ved kvalitetssikring og udvikling i sundhedsvæsenet

Færdigheder

 • Identificere og argumentere akademisk for en specifik problemstilling inden for et overordnet folkesundhedsrelateret tema
 • Analysere den udvalgte folkesundhedsrelaterede problemstilling med henblik på muligheder for forebyggelse, sundhedsfremme eller kvalitetsudvikling
 • Vurdere graden af evidens i forhold til de tiltag, projektet omhandler
 • Anvende referencer i forhold til den udvalgte problemstilling og i overensstemmelse med videnskabelig praksis
 • Formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt
 • Redegøre for og systematisk vurdere design og resultater af videnskabelige artikler, som er centrale for projektet
 • Indgå i et projektforløb og reflektere over egen læring
 • Benytte relevante redskaber til projektstyring

Undervisningsform

Understøttende forelæsninger og problembaseret projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnSundhed i samfundet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth and Society
ModulkodeMEDMN24B2_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse