Ernæring og endokrinologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at skabe en grundlæggende forståelse for fordøjelsessystemet og det endokrine system. Med afsæt i anatomi, embryologi, fysiologi og biokemi vil fordøjelsessystemets organer og de endokrine organer blive beskrevet og næringsstoffers nedbrydning, absorption og omsætning vil blive detaljeret gennemgået. Desuden gives et overblik over den farmakologiske basis for behandlingen af endokrine sygdomme.  

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, casearbejde og studiesalsøvelser, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for anatomi, histologi, fysiologi og embryologi af fordøjelseskanalen og accessoriske kirtler
 • Beskrive tyggemusklernes anatomi og fysiologi
 • Beskrive bugvæggen og bughindens anatomi
 • Beskrive mekanismerne for dannelse og sekretion af spyt, mavesyre, galde og pancreassekret
 • Beskrive mekanismerne for appetitregulering
 • Beskrive årsager til dysfagi
 • Beskrive ulcussygdommes patogenese
 • Redegøre for lægemidler mod syrerelaterede sygdomme
 • Redegøre for de metaboliske processer involveret i nedbrydning, optag, omsætning og lagring af næringsstoffer
 • Redegøre for syntesen af kolesterol
 • Redegøre for farmakologisk behandling af hyperkolesterolæmi
 • Angive disponerende faktorer for udvikling af galdesten
 • Redegøre for nedbrydning af hæmoglobin
 • Redegøre for glykolysen, Krebs’ cyklus og oxidativ fosforylering
 • Redegøre for reguleringen af blodsukkerkoncentrationen
 • Redegøre for vitaminers og mineralers rolle og angive eksempler på mangelsygdomme
 • Redegøre for de endokrinologiske organers lokalisering og væsentligste funktioner
 • Definere de forskellige typer af hormoner og give eksempler på hver type
 • Redegøre for overordnede hormonreceptormekanismer og intracellulær signalering
 • Redegøre for hormonel feedback
 • Redegøre for anatomi, histologi og embryologi af hypofysen, hypothalamus, corpus pineale, glandula thyroidea og parathyroidea
 • Redegøre for de hormonelle akser, som udspringer fra hypothalamus og hypofysen samt målorganerne
 • Redegøre for syntesen af hormoner i glandula thyroidea og parathyroidea
 • Beskrive patologi, patogenese og patofysiologi ved hypo- og hyperfunktion af glandula thyroidea
 • Redegøre for anatomi og funktionel histologi af binyrerne
 • Redegøre for kortikosteroidernes farmakologi
 • Beskrive parakliniske undersøgelser ved endokrine sygdomme
 • Beskrive de patofysiologiske forhold der fører til kliniske symptomer ved diabetes mellitus
 • Redegøre for farmakologiske interventionsmuligheder ved henholdsvis insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes mellitus
 • Redegøre for kommunens, almen praksis og sygehusets roller i varetagelsen af kontrol og behandling af kronisk sygdom 
 • Beskrive betydningen af det tværsektorielle samarbejde for patientens sygdomsforløb 
 • Beskrive principper for kvalitetsmonitorering af kroniske sygdomme i sundhedsvæsenet 
 • Beskrive principper for udvikling af kliniske vejledninger for kroniske sygdomme i sundhedsvæsenet 
 • Beskrive, hvad det kan betyde for patienten at få og leve med en diagnose på en kronisk sygdom
 • Forklare metabolisk syndrom i forhold til ændringer i metabolisme og fysiologi
 • Forklare fysiologiske principper bag diagnostiske algoritmer for hyper- og hypothyreoidisme

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for forholdet mellem ernæring, kroppens behov og metaboliske processer
 • Identificere fordøjelsessystemets forskellige vævstyper i mikroskopiske præparater
 • Sammenligne forskellige hormoners interaktion med receptorer
 • Analysere sammenhængen mellem hormoners interaktioner, de hormonelle akser og feedbackmekanismer
 • Foretage og vurdere en måling af blodsukker
 • Udvælge og udføre undersøgelser for udvalgte følgesygdomme til diabetes
 • Vurdere blodprøvesvar relevante for diagnose af diabetes 
 • Anvende digitale opslagsværker til at identificere normalværdier og referencerområder
 • Foretage et patientcentreret struktureret interview og relevant objektiv undersøgelse af en patient med symptomer fra det gastrointestinale system eller med endokrinologisk sygdom 

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases, studiesalsøvelser samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnErnæring og endokrinologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelEndocrinology and Digestion
ModulkodeMEDMN24B2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse