Problembaseret læring og faglig identitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul introducerer de studerende til PBL og studieteknikker, inkl. anvendelsen af digitale redskaber og litteratursøgning. Herudover sætter modulet fokus på lægens roller og opgaver, for således at introducere begrebet ”den hele læge”, som kombinerer naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Der vil blive præsenteret medicinsk etik på forskellige niveauer: Individniveau (menneskesyn, patientsyn, lægesyn), relationelt ift. patient/pårørende, interkollegialt/tværfagligt, på samfundsniveau, globalt samt ift. klima/natur.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger og øvelser, der giver basis for det videre case- og projektarbejde på studiet.

Læringsmål

Viden

 • Viden om forskellige læringsstrategier og studieteknikker 
 • Viden om humanistiske, klima- og samfundsmæssige perspektivers betydning for medicinfaget
 • Kendskab til læringsteori og pædagogiske principper relevant for problembaseret læring og casebaseret læring  
 • Kendskab til de 7 lægeroller
 • Kommunikationsteori og den patientcentrerede tilgang
 • Kendskab til akademiske værdier, normer og traditioner
 • Forklare udvalgte etiske retninger med relevans for medicinområdet
 • Forklare betydningen af tværfagligt og interprofessionelt samarbejde
 • Beskrive styrker og svagheder ved brugen af digitale redskaber til videnssøgning samt systematisk litteratursøgning 
 • Benævne kroppens organer og angive deres placering
 • Beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer og angive hvilke organer, der indgår i de enkelte organsystemer
 • Beskrive systematisk udvalgte organer

Færdigheder

 • Indgå i casebaserede læringsprocesser 
 • Indgå i gruppebaserede læringsprocesser 
 • Anvende peerfeedback
 • Anvende forskellige studieteknikker inkl. digitale redskaber i tilegnelse af medicinsk viden 
 • Vurdere informationskilders inkl. digitale kilders validitet, relevans og anvendelighed 

Kompetencer

 • Tage ansvar for tilrettelæggelse af samarbejde og læring i case- og studiegrupper   
 • Reflektere over udbyttet af forskellige læringsstrategier 
 • Reflektere over kompleksiteten i det medicinske fag og i den sundhedsfaglige praksis
 • Reflektere over professionsetisk ageren på det sundhedsfaglige område
 • Reflektere over meta-kognitive perspektiver og processer med henblik på at styrke tryghed og mening i udvikling af en faglig identitet

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt studiesalsøvelser 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring og faglig identitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning and Academic Identity
ModulkodeMEDMN24B1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse