Molekylærbiologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemgår systematisk de molekylærbiologiske elementer, som har relevans for medicin og medicinsk forskning. I modulet gennemgås makromolekyler, enzymkinetik, metabolisme og ernæring, DNA, RNA, proteiner, det centrale dogme, den eukaryote celle, histologi og vævsopbygning samt embryologi. Herved bearbejdes forskellige områder af de nødvendige emner til senere studier af konkrete organsystemer og fysiologi.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, studiesale, laboratorieøvelser og workshops der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger inden for molekylærbiologiske problemstillinger. Desuden gives der færdigheder i betjening af lysmikroskop.

Læringsmål

Viden

 • Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller, transport over cellemembranen og signalering
 • Beskrive meiose og mitose
 • Beskrive den humane karyotype, kromosomers struktur samt geners opbygning
 • Beskrive opbygningen af DNA, RNA og proteiner
 • Redegøre for aminosyrerne, deres forkortelser og angive deres struktur og fysiske/kemiske egenskaber
 • Redegøre for det centrale dogme for DNA, RNA og protein syntese
 • Beskrive struktur og funktion af makromolekyler
 • Forklare, hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse og hvordan det afspejles fænotypisk
 • Redegøre for enzymers struktur og funktion og beskrive udvalgte biokemiske reaktionsveje
 • Redegøre for det overordnede forhold mellem ernæring, kroppens behov og metaboliske processer
 • Beskrive de overordnede typer af væv
 • Beskrive væsentlige histologiske farvemetoder
 • Redegøre for de væsentlige komponenter i plasma og deres funktion
 • Beskrive opbygningen af prokaryoter og vira
 • Redegøre for embryonets udvikling til og med 8 uger efter befrugtningen

Færdigheder

 • Anvende principperne for normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets anatomi
 • Identificere almindelige typer af væv og celler i histologiske snit mikroskopisk og ved brug af digitale platforme
 • Beregne sandsynligheder for nedarvning af genetiske karakteristika

Kompetencer

 • Sammenholde biokemiske processer i forhold til det cellulære niveau og organsystemer

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases samt laboratoriekursus

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt modulopgave og obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnMolekylærbiologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelMolecular Biology
ModulkodeMEDMN24B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse