Hjerte, lunger og nyrer - fysiologi og anatomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 Modulet gennemgår systematisk anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af respirationssystemet, det kardiovaskulære system og nyrerne i det raske menneske.  Emnerne understøttes af en introduktion til farmakologi og det autonome nervesystem samt af kliniske øvelser og ophold.

Pædagogisk er faget opbygget med forelæsninger, studiesale, laboratorieøvelser og workshops, der dels skal understøtte den studerendes læring og dels give basis for, at man i casearbejde selv kan analysere kliniske problemstillinger inden for respirationssystemet, det kardiovaskulære system og nyrerne. De kliniske øvelser og ophold understøtter de studerendes kliniske færdigheder.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af respirationssystemet, herunder gasudveksling og transport af ilt og kuldioxid i blodet
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af kredsløbssystemet, herunder hæmodynamik og hjertets elektrofysiologi
 • Beskrive blodets hovedkomponenter og deres funktion
 • Redegøre for det autonome nervesystems opbygning og funktion
 • Redegøre for anatomi, histologi, embryologi og fysiologi af nyrer og urinveje
 • Redegøre for anatomi og embryologi af thorax, mediastinum og diaphragma
 • Have viden om lymfesystemets opbygning og funktion
 • Redegøre for regulering af væskebalancen og pH
 • Redegøre for principperne for konstatering og præhospitalsbehandling af respirationsstop og hjertestop
 • Redegøre for lægemidlers klassifikationer og basale egenskaber inkl. farmakokinetik og farmakodynamik
 • Redegøre for de forskellige administrationsveje og deres indflydelse på farmakokinetik og farmakodynamik
 •  Beskrive det normale EKG

Færdigheder

 •  Identificere de største strukturer i thorax radiologisk
 • Vurdere iltbindingskurven for hæmoglobin
 • Vurdere nyrens funktion på baggrund af udvalgte parametre
 • Anvende principperne for almindelig livreddende førstehjælp
 • Anvende basalviden vedrørende infektionsforebyggelse ved patientkontakt
 • Foretage basale undersøgelser af respirationssystemet og det kardiovaskulære system ved hjælp af analoge og digitale hjælpemidler
 • Finde information om lægemidler, farmakokinetik og farmakodynamik i databaser
 • Analysere en læge-patient-interaktion ud fra basale kommunikationsbegreber
 • Anvende principper for læge-patient-kommunikation til at indsamle information fra en visiteret patient
 • Kommunikere med patienter vedrørende lægemidler på basalt niveau
 • Anvende teori om kommunikation i mødet med patienter

Kompetencer

 •  Inddrage anatomi, fysiologi, histologi, embryologi, biokemi, cellebiologi vedrørende respirationssystemet, hjerte-karsystemet samt nyrer og urinveje i arbejdet med patient-centrerede cases
 • Kombinere viden om respirationssystemet, det kardiovaskulære system samt nyrer og urinveje til at forstå, hvorledes væskebalancen, blodtrykket og pH reguleres
 •  Reflektere over egen kommunikation med patient

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases, laboratorieøvelser, samt kliniske øvelser og klinikophold

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se semesterbeskrivelse

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendte obligatoriske elementer

Prøver

Prøvens navnHjerte, lunger og nyrer - fysiologi og anatomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerNærmere information om tilladte hjælpemidler til eksamen kan findes i semesterbeskrivelsen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Se semesterbeskrivelse

Elektronisk undervisningsrum for studerende, der er tilmeldt modulet

Fakta om modulet

Engelsk titelHeart, Lungs, and Kidneys - Physiology and Anatomy
ModulkodeMEDMN24B1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se semesterbeskrivelse